Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Dla 1-klasistów

 

PIERWSZE DNI W SZKOLE

ALFABET RODZICA

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

SAMODZIELNY PIERWSZAK - OD PRZEDSZKOLAKA DO UCZNIA

APEL DO RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Rodzicu, sprawdź czego należy dziecko nauczyć przed pójściem do szkoły?

 

 

 

 


PIERWSZE DNI W SZKOLE

 

Szkoła to nie tylko nowe otoczenie, to także nowy plan dnia i konieczność umiejętnego gospodarowania czasem. W życiu Waszego dziecka mniej będzie odtąd czasu na zabawę, dużą część dnia będzie spędzało w szkole, w której będzie codziennie uczyć się nowych, coraz trudniejszych rzeczy. Zastanówcie się, jak będzie wyglądał jego dzień po powrocie ze szkoły, zarezerwujcie sobie czas na codzienną rozmowę o jego sprawach, nowych doświadczeniach, sukcesach i niepowodzeniach.

 

Starajcie się odwiedzać szkołę, rozmawiajcie z wychowawcą i innymi rodzicami. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o związane ze szkołą dziecięce emocje, wiele zależy także od Waszego nastawienia. Opowiadajcie o swoich dobrych wspomnieniach. Dziecku łatwiej będzie dzielić swoje życie pomiędzy szkołę i dom, jeśli oba środowiska nie będą pozostawać ze sobą w konflikcie. Dla dobra dziecka, w razie jakichkolwiek problemów szkolnych, rozmawiajcie z wychowawcą na osobności-tak, żeby syn lub córka nie słyszeli tej rozmowy.

 

Aby dziecko radziło sobie w szkole

 

Stworzenie pozytywnego podejścia do nauki jest bardzo ważne. jeśli dzieci je posiadają będą próbowały zaangażować się w proces uczenia się.

Ciekawość Należy rozwijać naturalną ciekawość dzieci. Ma to kluczowe znaczenie dla procesu uczenia się. Otrzymywanie pozytywnych i zachęcających odpowiedzi skłoni dzieci do zadawania większej liczby pytań.

Pewność siebie Jeśli dzieci są pewne swoich umiejętności i możliwości, chętniej będą podejmować nowe wyzwania.

Słuchanie Należy zachęcać dzieci do rozwijania umiejętności słuchania. W szkole stale przekazywane są wiedza i polecenia, dzieci musza więc umieć dobrze słuchać, jeżeli mają w pełni uczestniczyć w życiu szkolnym.

Kontakty z innymi dzieci powinny nauczyć się nawiązywania kontaktów, dzielenia się z innymi oraz oczekiwania na swoja kolej. Muszą także nauczyć się szacunku do innych i rozumienia ich uczuć.

Samodzielność - Aby w pełni uczestniczyć w życiu szkolnym, dzieci musza osiągnąć odpowiedni poziom samodzielności. Dzieci nie mogą stać się samodzielne, jeśli nie umieją radzić sobie z przedmiotami, które im dajesz. Pomyśl o tym, czego Twoje dziecko będzie potrzebowało w ciągu dnia w szkole.

 Jeżeli dziecko nie umie zawiązywać sznurówek, a musi zmieniać obuwie-buty zapinane na rzep pozwolą mu zrobić to szybko i samodzielnie.

 Zastanów się, czy Twoje dziecko umie samo poradzić sobie ze swoimi ubraniami. Łatwiej na przykład zapiać zamek niż guziki.

 Jeżeli Twoje dziecko ma zabierać ze sobą drugie śniadanie, wybierz pojemnik i bidon, które łatwo można otworzyć. Napoje w kartonikach są bezpieczniejsze i łatwiejsze w użyciu niż szklane butelki.

 

Pierwszy dzień

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego pozwoliła Waszemu dziecku oswoić się z nowym otoczeniem. Nie znaczy to wcale, że jest już zadomowione w szkole i że pierwsza lekcja nie będzie dla niego stresem. Bardzo ważne jest, aby wcześnie stworzyć dobre nawyki.

Dlatego warto przygotować wszystko (tornister, ubranie, worek z obuwiem na zmianę) jeszcze poprzedniego wieczora. Rano trzeba będzie wstać wcześniej, tak żeby uniknąć pośpiechu

i mieć czas na jeszcze jedną - jeśli będzie jej potrzebowało ? rozmowę z dzieckiem. Może ono zabrać ze sobą ulubioną zabawkę, maskotkę, która pomoże mu poczuć się raźniej.

Ważne jest aby Twoje dziecko przybyło do szkoły przed rozpoczęciem zajęć, ponieważ wchodzenie na trwającą już lekcje może być dla niego powodem stresu.
Jeżeli tego wielkiego dnia martwisz się, nie okazuj tego. Zostaw swoje dziecko z nauczycielem i powiedz mu , że wrócisz o odpowiedniej porze, aby je odebrać. Jeżeli dziecko jest smutne, zaufaj nauczycielowi.

Przyzwyczajanie się do szkolnego życia i zwyczajów zajmuje dzieciom trochę czasu. Nie oczekuj zbyt wiele i zbyt szybko. Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co się zdarzyło i pozwól mu reagować na własny sposób. Jeżeli zapytasz ? Czego się dziś nauczyłeś (nauczyłaś)?? Usłyszysz najprawdopodobniej ?Niczego? Większość pracy w nauczaniu zintegrowanym opiera się na działaniu, a dzieci nie rozumieją ?uczenia się? w taki sam sposób jak dorośli. Jeżeli jednak zapytasz: Co się wydarzyło?, Co robiliście?, Czy śpiewaliście?, Czy rysowaliście? - osiągniesz więcej sukcesów.

Zdarza się, że dziecko inaczej zachowuje się w szkole, a inaczej w domu ? dlatego tak ważne jest podtrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy rodzicami a wychowawcą. Tylko dzięki stałej wymianie informacji będziecie w stanie odpowiednio wcześnie zareagować na wszelkie niepokojące sygnały, które mogą się pojawić.

 

Wasze dziecko poradziło sobie z procesem adaptacji, jeśli:

Ma dobre samopoczucie w szkole.

Czuje się na tyle bezpiecznie, ze okazuje różne uczucie: smutek, lęk, radość, złość.

Ma pozytywny stosunek emocjonalny do szkoły ? do wychowawczyni, rówieśników, nauki.

Jest aktywne ,eksploruje otoczenie, nawiązuje kontakty, współdziała, daje swoje propozycje.

Akceptuje i przestrzega reguł, wykonuje polecenia nauczyciela
Ma zaufanie do wychowawcy? Potrafi poprosić o pomoc, zwraca się do niego w sytuacjach trudnych, dzieli się swoimi radościami i sukcesami.

 

Drodzy Rodzice!
Życzymy Wam powodzenia
 

opracowała i przygotowała: Ewelina Bonk


ALFABET RODZICA

 

Akceptuj swoje dziecko.
Bądź dla niego oparciem.
Chwal je za każdy wysiłek.
Dotrzymuj przyrzeczeń.
Egzekwuj prawa i obowiązki.
Formułuj precyzyjne wymagania.
Gospodaruj efektywnie jego czasem.
Hamuj dyskretnie niewłaściwe jego zapędy.
Interesuj się jego osobą.
Jednocz jego rozum, ducha i ciało.
Kieruj wszechstronnie jego rozwojem.
Licz się z jego zdaniem.
Łagodź stresy, cierpienia.
Miej cierpliwość.
Nie oszukuj go.
Okazuj mu zaufanie.
Pokaż, że jest kochane.
Rozwijaj jego samodzielność.
uchaj uważnie tego, co mówi.
Troszcz się o nie.
Ukaż mu wartości i piękno języka.
Wierz w jego możliwości.
X Y (? Niewiadoma) - bądź na nią zawsze przygotowany.
Zachęcaj je do pracy nad sobą.

 

opracowała i przygotowała: Ewelina Bonk


Rodzicu, sprawdź czego należy dziecko nauczyć przed pójściem do szkoły?

 

 • Wyrabiania samodzielności – ubieranie się, mycie, czesanie, dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny, wdrażanie do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań. Dzieci wyręczane przez rodziców ciągle coś gubią i nie potrafią się zorganizować. Dziecko samodzielne na ogół dba o własne rzeczy, nie gubi ich i nie rozrzuca.

 

 • Kształtowanie wytrwałości i systematyczności - należy zwracać uwagę na to, aby rozpoczęta budowla z klocków lub rysunek został zakończony. Systematyczność dziecka można kształtować przez przydzielanie mu drobnych obowiązków, które trzeba wykonywać stałe, np. sprzątanie zabawek, itp.

 

 • Wzbogacanie wiedzy o świecie, doświadczeń życiowych dziecka, pobudzanie do działania, rozwijanie spostrzegawczości i myślenia. Należy wzbogacać zasób słownictwa i pojęć przedszkolaka, odpowiadać na wszystkie zadawane pytania, w których przejawia się myślenie i ciekawość poznawcza dziecka.

 

 • Uczenie prawidłowej wymowy i rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej - przy oglądaniu obrazków, poznawaniu liter, zwracamy uwagę dziecka na kształty, które różnicują litery (b-d, p-g, m-n itd). Utrwalamy położenie poszczególnych przedmiotów (wyżej, niżej, na prawo, na lewo), organizujemy zabawy, polegające na układaniu całości z kilku elementów.

 

 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – uczymy dziecko podziału wyrazów na głoski i sylaby, czytamy bajki i opowiadania. Rozwijanie zainteresowań książką – czytanie dziecku bajek, pozwala odróżnić dobro od zła, wpływa na tworzenie się systemu wartości. Wielokrotne czytanie pozwala na pamięciowe opanowanie treści, na wspólne przeżywanie radości i smutków, rozwija koncentrację uwagi.

 

 • Nauka liczenia – dobrze przygotowane do nauki szkolnej dziecko przelicza do 20-u, oraz dodaje i odejmuje w zakresie 10-u. Aby rozwijać te umiejętności dostarczamy dziecku różnych przedmiotów do przeliczania.

 

 • Usprawnianie ręki dziecka – dziecko musi dużo rysować, malować, sklejać, wycinać, lepić z plasteliny, wydzierać itp. Ręka nieusprawniona szybko się męczy i boli, nie pozwala na ładne pisanie i rysowanie.

 

 • Wpajanie zasad kulturalnego zachowania się, kształtowanie postawy życzliwości w stosunku do innych kolegów, uczenie dziecka, aby używało zwrotów grzecznościowych (dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia itp.)

 

 • Przyzwyczajanie dziecka do stałego rozkładu dnia (zaplanowane godziny snu, posiłków i zabawy)

 

 


 

APEL DO RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

Drodzy rodzice!   Wasze dziecko idzie do szkoły!

Obowiązkiem Waszego dziecka będzie:

- punktualnie przychodzić na zajęcia,

- codziennie mieć w tornistrze odpowiednie przybory szkolne, podręczniki i zeszyty,

- systematycznie uczyć się w szkole i w domu,

- właściwie zachowywać się w szkole i poza szkołą w stosunku do kolegów oraz osób dorosłych,

- szanować przybory własne i kolegów,

- sumiennie wykonywać wszystkie obowiązki w szkole i w domu.

Rodzice, od Was zależy, jaki będzie start dziecka w szkole. Możecie sprawić, że będzie on dobry.

 

Wasze dziecko jest jeszcze małe, pomóż mu zorganizować dzień tak, by starczyło czasu na naukę, pracę i zabawę. Odrabianie lekcji o stałej porze pomoże mu we właściwym wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych. Podczas odrabiania lekcji w domu, pomagać dziecku należy tylko wtedy, gdy będzie miało trudności. Przeglądajcie systematycznie zeszyty, książki i dzienniczek swojej pociechy. Przychodźcie też do szkoły na zebrania i konsultacje z nauczycielami.

Przygotujcie swojemu dziecku:

- stałe miejsce do pracy i odrabiania lekcji,

- miejsce gdzie można położyć książki, zeszyty i tornister,

- półkę lub szufladę na książki, zeszyty, lektury i pisemka.

Pomyślcie też o przygotowaniu samego dziecka:

- dziecko powinno cieszyć się, że idzie do szkoły, nie należy straszyć szkołą i nauczycielami,
- przyzwyczajajcie dziecko do dbałości o swój wygląd,
- kilka razy w tygodniu poświęćcie trochę czasu na wspólny spacer, czytanie książek i na szczere rozmowy - ono tego potrzebuje,
- pobudzajcie dzieci do opowiadania o wydarzeniach i swoich przeżyciach,
- zachęcajcie dziecko do rysowania, malowania i lepienia z plasteliny,
- wdrażajcie dziecko do obowiązkowości i punktualności,
- stosujcie się do zaleceń dyrektora szkoły, wychowawcy, psychologa i lekarza.

Pamiętajcie, że dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczne są:

- ład, spokój i pogodna atmosfera w domu,
- utrzymywanie kontaktu uczuciowego w domu,
- przestrzeganie stałego rozkładu dnia,
- stały udział dziecka w drobnych pracach domowych,
- możliwość zabawy z rówieśnikami na świeżym powietrzu.

Gdy dziecko zacznie chodzić do szkoły:

- rozmawiajcie o wydarzeniach ze szkoły,
- kontrolujcie pracę dziecka w szkole. Chwalcie je za to, co trzeba pochwalić; zgańcie, jeśli na to zasłuży,
- nie krzyczcie na dziecko, gdy czegoś nie umie, ale uzgodnijcie z nauczycielem, jak pomóc dziecku,
- dopilnujcie aby dziecko przygotowało wieczorem przybory szkolne i spakowało tornister,
- nie dopuśćcie, żeby dziecko chodziło spać i odrabiało lekcje późnym wieczorem lub w nocy, niech kładzie się spać około 20,
- dbajcie o zdrowie dziecka, korzystajcie z opieki lekarza i dentysty.

opracowała i przygotowała: Małgorzata Nowak


WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

1.  Piórnik:

·    pióro ze stalówką  na naboje (zapasowe naboje)

·    2 ołówki miękkie, (co najmniej 2 B)

·    ołówek nr 2 lub HB

·    gumka

·    temperówka najlepiej z pojemniczkiem

·    kredki ołówkowe

·    linijka 15-20 cm (z zaznaczonym 0)

·    nożyczki

·    klej

 

2. Zeszyty:

 ·    zeszyt w KOLOROWE linie

·    zeszyt w kratkę 16 kartkowy

·    zeszyt do korespondencji (60 kartkowy, na pierwszej stronie -

     dane kontaktowe do rodziców)

 

3. Artykuły papiernicze:

·    blok rysunkowy  (białe kartki) 

·    blok techniczny (białe kartki)

·    blok techniczny z kolorowymi kartkami

·    papier kolorowy

·    plastelina

·    farby plakatowe

·    pędzle (gruby i cienkie)

·    kredki pastele

·    teczka biurowa z gumką na prace uczniowskie

 

4. Wychowanie fizyczne: 

·    bluzeczka z krótkim rękawkiem (trykot)

·    spodenki gimnastyczne lub spodnie dresowe

·    obuwie sportowe (z białą podeszwą!)

·    worek z  obuwiem zmiennym

  

Wszystkie podręczniki, zeszyty, przybory, artykuły papiernicze powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

opracowały nauczycielki nauczania zintegrowanego SP 45

 


 

SAMODZIELNY PIERWSZAK - OD PRZEDSZKOLAKA DO UCZNIA

 

Zanim wasze dziecko po raz pierwszy zapakuje tornister do szkoły, powinno osiągnąć już podstawowy stopień samodzielnoœci i dojrzałoœci emocjonalnej. Warto ćwiczyć samodzielność już w wieku przedszkolnym. Podpowiadamy, jak przygotować dziecko na wyzwania, jakie stawia przed nim szkoła.

 • • Nauka samodzielności – – krótki spacer z psem, pozostanie w domu, gdy rodzice muszą wyjść do pobliskiego sklepu. Pozwalajcie dziecku na taki trening samodzielności, ponieważ szkoła wymagać jej będzie w podobnym stopniu. Dziecko musi umieć odnalezć się w sytuacji, gdy nie ma przy boku rodziców

 

 • • Nauka cierpliwości – – nauka w szkole wiąże się z czekaniem:na przerwę, na swoją kolej w stołówce, na zostanie wybranym do odpowiedzi. Żeby nie wywołać u dziecka frustracji, warto uczyć je cierpliwości.

 

 • • Nauka wykonywania zadań – – dziecko musi umieć skupić uwagę na zadaniu jakie ma wykonać. Dlatego przyzwyczajajcie swoje dziecko odpowiednio wcześnie do wykonywania prostych obowiązków, takich jak: nakrycie do stołu, nakarmienie kota, wieczorne zbieranie zabawek. Im bardziej regularne będą te małe czynności, tym lepiej dziecko poradzi sobie ze szkolnymi wyzwaniami.

 

 • • Nauka radzenia sobie z niepowodzeniami – – szkoła to miejsce, w którym nawet najgrzeczniejsze czy najzdolniejsze dziecko spotka się czasem z krytyką. Zadaniem rodziców jest przygotować na to malca i nauczyć go radzić sobie z negatywnymi komentarzami. Dlatego nawet jeœli uważacie, że wasze dziecko ma dużo mocnych stron, nie bądŸcie wobec niego bezkrytyczni. Chwalcie, gdy na to zasłuży, ale też zwracajcie uwagę, gdy zachowa się nieodpowiednio.

 

 

 • • Nauka koncentracji – - wytrzymać dłuższą chwilę w spokoju? To trudne dla początkujących uczniów. Dlatego już przedszkolak powinien ćwiczyć umiejętnoœć opanowania swojego pędu do ruchu. Zorganizujcie swoim pociechom zabawy wymagające koncentracji uwagi np.: układanie puzzli, nawlekanie koralików.

 

 • • • Nauka wytrwałości – - bez umiejętności konsekwencji nie da rady przejœć przez szkołę. Wasze dziecko łatwo rezygnuje, jeœli coœ je nudzi lub jest wyczerpujące? Możecie wspólnie ćwiczyć wytrzymałość: powierzajcie mu najpierw krótkie zadania, z którymi może poradzić sobie w krótkim czasie i stopniowo zwiększajcie wymagania.

 

 • • • • Nauka zręczności – - wycinanie i malowanie ćwiczą motorykę małą i są dobrym przygotowaniem do nauki pisania. Daj dziecku papier, nożyczki i kredki i zachęć je do cięcia na kawałki i malowania. Z biegiem czasu powinno używać do tego również cienkich kredek. Zwróćcie uwagę na to, żeby dziecko prawidłowo trzymało kredki.

 


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk