Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 4 IX 2017 r.(czwartek)
Święto Zmarłych (środa) 1 XI 2017 r.
Dzień wolny od zajeć dydaktycznych (czwartek) 2 XI 2017 r.
Święto Odzyskania Niepodległości (sobota) 11 XI 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczno - noworoczna 23 XII 2017r. – 31 XII 2017 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wtorek) 2 I 2018 r.
Święto Trzech Króli (sobota) 6.01.2018r.
Ferie zimowe 29 I –  11.02.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 III – 3 IV 2018r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (poniedziałek) 30 IV 2018 r.*
Święto Pracy (wtorek) 1 V 2018 r.*
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (środa) 2 V 2018r.*
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja – dzień ustawowo wolny (czwartek) 3 V 2018r.*
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek) 4 V 2018r.*
Boże Ciało (czwartek) - dzień ustawowo wolny 31 V 2018 r.*
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 1 VI 2018r.(piątek)*
Impreza "Spełnimy dziecięce marzenia"
dzień projektów w szkole
8 VI 2018r.(piątek)*
Zakończenie roku szkolnego (piątek) 22 VI 2018 r.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami:

 

Klasyfikacja środroczna - 17 I 2018 r.
Klasyfikacja końcoworoczna - 13 VI 2018 r.
Terminy zebrań z rodzicami w roku szk. 2017/2018
13.09.2017 r. Zebranie organizacyjno-informacyjne
25.10.2017 r. Konsultacje dla klas I-III, zebranie ogólne dla klas IV-VI
20.12.2017 r. Zebranie ogólne.Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.
24.01.2018 r. Zebranie podsumowujące I semestr
14.03.2018 r. Konsultacje dla klas IV-VI. Zebranie ogólne dla klas I-III
16 maja 2018 r. Zebranie ogólne. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych

Zebrania odbywają się w klasach:

klasy IV-VI o godz. 17.00

klasy I-III o godz. 18.00

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w klasach IV – VI pozostają do dyspozycji

rodziców w godzinach 18.15 – 19.00 


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk