Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 IX 2018 r.(poniedziałek)
Święto Zmarłych (czwartek) 1 XI 2018 r.
Dzień wolny od zajeć dydaktycznych (piątek) 2 XI 2018 r.
Projekt: Tradycje bożonarodzeniowe-jasełka, wigilie klasowe(czwartek) 21 XII 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczno - noworoczna 22 XII 2018r. – 1 I 2019 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (środa) 2 I 2019 r.
Ferie zimowe 11 II –  24.02.2019 r.
Rekolekcje Wielkopostne III 2019
Egzamin gimnazjalisty 10, 11 i 12 IV 2019r.
Egzamin ósmoklasisty 15, 16 i 17 IV 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 IV – 23 IV 2019r.
Święto Pracy (środa) 1 V 2019 r.*
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (czwartek) 2 V 2019r.*
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja – dzień ustawowo wolny (czwartek) 3 V 2019r.(piątek)
Boże Ciało (czwartek) - dzień ustawowo wolny 20 VI 2019 r.*
Zakończenie roku szkolnego (piątek) 21 VI 2018 r.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami:

 

Klasyfikacja środroczna - 17 I 2019 r.
wystawienie ocen 11.01.2019r.
koniec I półrocza 25.01.2019r. Klasyfikacja końcoworoczna - 13 VI 2019 r.
wystawienie ocen 7.06.2019r.
Terminy zebrań z rodzicami w roku szk. 2017/2018
13.09.2018 r. Zebranie organizacyjno-informacyjne
15.11.2018 r. Konsultacje dla klas IV - VIII i gimn, zebranie ogólne dla klas I-III
13.12.2018 r. Zebranie ogólne.Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.
31.01.2019 r. Zebranie podsumowujące I semestr
21.03.2019 r. Konsultacje dla klas I-III. Zebranie ogólne dla klas IV - VIII i gimn
16 maja 2018 r. Zebranie ogólne. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych

Zebrania odbywają się w klasach:

klasy IV-VIII i gimn o godz. 17.00

klasy I-III o godz. 17.30

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w klasach IV – VI pozostają do dyspozycji

rodziców w godzinach 16.30 – 18.30 


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk