Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Dokumentacja
Kliknij tutaj by pobrać Statut Szkoły

  Kliknij tutaj by pobrać Regulamin Rady Rodziców

  Kliknij tutaj by pobrać Regulamin oceniania zachowania

Kliknij tutaj by pobrać Regulamin naboru do klasy sportowej
Regulamin ucznia klasy sportowej

 

  Kliknij tutaj by pobrać Procedura organizowania wycieczek krajoznawstwa i turystyki

  Kliknij tutaj by pobrać informacje RODO

  Kliknij tutaj by pobrać Regulamin zbiórki makulatury 2017

  Kliknij tutaj by pobrać Regulamin wypożyczania podręczników w bibliotece szkolnej

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk