Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Informacje publiczne i petycje
 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej:

 

 

 

odpowiedź na petycję o przeprowadzenie analizy w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach str 1.
odpowiedź na petycję o przeprowadzenie analizy w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołachstr 2.

 

 

 

odpowiedź na petycję o przeprowadzenie analizy w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach str 1.
odpowiedź na petycję o przeprowadzenie analizy w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołachstr 2.

 

 

 

odpowiedź na petycję o przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na dachu budynku.

 

 

odpowiedź na petycję.

 

 

Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panujacego w Jednostce na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

 

 

 

Petycja z dnia 21 sierpnia 2018r
Data złożenia petycji - 21 sierpnia 2018r.
Przewidywany termin załatwienia - 21 listopada 2018r.

 

 

 

 

Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach;
Petycja odrębna w przedmiocie podjęcia przez Dyrektora Szkoły stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru (w domyśle - udziału Rady Rodziców w ocenie asortymentu sklepiku szkolnego oraz zapewnienia uczniom wody pitnej na terenie szkoły)
Data wpływu petycji - 01 października 2018
Data petycji - 21 września 2018r.
Przewidywany termin załatwienia - 21grudnia 2018r.
Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panujšcego w Jednostce na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

 

 

 

Petycja z dnia 21 sierpnia 2018r
Data złożenia petycji - 21 sierpnia 2018r.
Przewidywany termin załatwienia - 21 listopada 2018r.

 

 

 

Odpowiedz na wniosek o udzielenie inf. publicznej z dnia. 21.08.2018

 

 

 

Petycja z dnia 21 sierpnia 2018r
Data złożenia petycji - 21 sierpnia 2018r.
Przewidywany termin załatwienia - 21 listopada 2018r.

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk