Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

INTERKLASA
 

SZKOŁA UBIEGA SIĘ O ZNAK JAKOŚCI INTERKL@SA 2008/9

 

KRYTERIUM 1

Szkoła posiada własną stronę internetową.

Szkolna strona internetowa działa od dwóch lat na bezpiecznym serwerze, który udostępnia lokalny dostawca usług internetowych Silesia Multimedia pod adresem www.sp45bytom.pl  Strona zawiera szereg podstawowych informacji skierowanych do uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły. Na stronie znajdują się informacje dotyczące wydarzeń z życia szkoły, aktualnych projektów, programów, konkursów i uroczystości szkolnych. Jest też galeria zdjęć i informacja o znakach jakości otrzymanych przez szkołę. Są informacje o placówce, jej pracownikach, historii, arboretum. Jest kalendarz roku szkolnego i harmonogram zebrań z rodzicami, plany lekcji, spis obowiązujących podręczników, wykaz zajęć pozalekcyjnych i organizacji działających w szkole. Na stronie można zapoznać się z dokumentami szkoły. Ważne wydarzenia z roku poprzedniego można znaleźć w archiwum. W październiku 2008 r. wygrała ogólnopolską edycję konkursu "Szkoła miesiąca" na najlepszą szkolną stronę internetową portalu internetowego www.interklasa.pl, a w listopadzie 2008 r. otrzymała certyfikat Strony Przyjaznej Dzieciom. W tworzeniu i opracowywaniu strony biorą udział uczniowie, rodzice i nauczyciele szkoły poprzez dostarczanie informacji i zdjęć. Oprócz tego, sami uczniowie tworzą, redagują i publikują na stronie http://kameleon.jo.pl swoją wersję gazetki szkolnej – od tego roku w formie internetowej. Strona funkcjonuje w polskiej wersji językowej.

 

 

KRYTERIUM 2

Program profilaktyczny "Bezpieczeństwo w sieci" oraz sprawozdanie z realizowanych projektów profilaktycznych:

Program profilaktyczny Bezpieczeństwo w sieci

Sprawozdanie z realizowanych projektów profilaktycznych

Sprawozdanie z Dnia Bezpiecznego Internetu

Podsumowanie ankiety dla rodziców "Korzystanie z komputera przez moje dziecko"

 

 

KRYTERIUM 3

Materiały dydaktyczne nauczycieli:

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 

Prezentacja multimedialna „Opady”, opracowanie: mgr Elżbieta Ogrodnik

Prezentacja multimedialna „Jan Matejko”, opracowanie: mgr Elżbieta Ogrodnik

Konkurs w formie prezentacji multimedialnej „Sporty zimowe”, opracowanie: mgr Elżbieta Ogrodnik

Prezentacja multimedialna „Prawa dziecka”, opracowanie: mgr Elżbieta Ogrodnik

 

Język niemiecki:

Scenariusz lekcji jęz. niemieckiego dla klasy 3 „O Tannenbaum", opracowanie: mgr Sonia Malorny

Scenariusz lekcji jęz. niemieckiego dla klasy 4 „Meine Schulsachen”, opracowanie: mgr Sonia Malorny

Scenariusz lekcji jęz. niemieckiego dla klasy 5 „Was machst du in der Pause?”, opracowanie: mgr Sonia Malorny

 

Język polski:

Scenariusz lekcji „Jesienne przenośnie w wierszu A. Kamińskiej „Koniec wakacji”, opracowanie: mgr Katarzyna Gałuszczyńska-Wiejacha

Scenariusz lekcji „Opisu przedmiotów” z języka polskiego dla klasy IV, opracowanie: mgr Katarzyna Gałuszczyńska-Wiejacha

Scenariusz lekcji „Co się zmienia, gdy rzeczownik się odmienia”, opracowanie: mgr Katarzyna Gałuszczyńska-Wiejacha

 

Przyroda:

 

Prezentacja multimedialna „Mapa administracyjna Polski”, opracowanie: mgr Iwona Święcicka

Prezentacja multimedialna „Warszawa”, opracowanie: mgr Iwona Święcicka

Prezentacja multimedialna "Formy ochrony przyrody", opracowanie: mgr Iwona Święcicka

 

Sztuka:

Scenariusz lekcji "Życie i twórczość ludzi w prehistorii", opracowanie: mgr Jolanta Krysińska

Prezentacja multimedialna do lekcji "Życie i twórczość ludzi w prehistorii", opracowanie: mgr Jolanta Krysińska

 

Wychowanie fizyczne:

 

Scenariusz zajęć treningowych piłki nożnej Nauczanie uderzenia piłki prostym podbiciem z woleja, opracowanie: mgr Daniel Roczniok

Scenariusz zajęć treningowych piłki nożnej Nauczanie skracanie i zwężania pola gry…”, opracowanie: mgr Daniel Roczniok

Scenariusz lekcji pływania w klasie IV, opracowanie: mgr Daniel Roczniok

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego Gry zabawy oswajające z piłką, opracowanie: mgr Daniel Roczniok

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego Nauka rzutu po kozłowaniu – dwutakt, opracowanie: mgr Daniel Roczniok

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu: piłka nożna, opracowanie: mgr Daniel Roczniok

 

Świetlica szkolna:

 

Scenariusz zajęć świetlicowych Nasze uczucia – radość i smutek, opracowanie: mgr Natalia Luhova

 

Inne materiały:

Prezentacja multimedialna do szkolenia Rady Pedagogicznej: „Twardy orzech do zgryzienia, czyli…”, opracowanie: mgr Beata Soroko-Kałuża

Portal www.profesor.pl - mgr Iwona Duś: "Komputer jako środek dydaktyczny wspomagający nauczanie w klasach I-III"

Scenariusze zajęć opublikowane w ramach programów Nauczyciel z klasą oraz LEGO, COGITO, AGO

 

 

KRYTERIUM 4

Informatyzacja pracy szkoły i korzyści z niej wynikające:

Stanowiska komputerowe z dostępem do sieci Internet posiadają: biblioteka, gdzie mieści się multimedialne centrum informacji, sekretariat szkoły, gabinety dyrektorów, pracownie komputerowe, pokój nauczycielski, księgowość, dział kadr. Działające w szkole programy ułatwiają codzienną pracę, pozwalają na zarządzanie uczniem i pracownikami, dostarczają i gromadzą sporą dawkę informacji, przyspieszają przesyłanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), platformy edukacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wszystkie dane zawarte w programach są wykorzystywane przez wykwalifikowany personel i są w pełni chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą określeni pracownicy mają dostęp tylko do niezbędnych im zasobów np. bankowość elektroniczna dostępna jest tylko dla księgowości. W przyszłym roku szkolnym chcemy wprowadzić dziennik elektroniczny, który powinien ułatwić kontakt rodziców z nauczycielem oraz łatwość sprawdzania postępów czynionych przez dziecko.

Narzędzia technologii informatycznej stosowane w placówce zostały opracowane w postaci prezentacji multimedialnej i przesłane wraz z ankietą do Sekretariatu Programu.

 

 

KRYTERIUM 5

Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.

Biblioteka szkolna z centrum informacji multimedialnej (cztery stanowiska komputerowe dla czytelników z dostępem do sieci oraz urządzeniem wielofunkcyjnym, w którego skład wchodzą: drukarka, skaner, kserokopiarka) dysponuje bogatym księgozbiorem książek i czasopism oraz dużym zasobem multimedialnych materiałów edukacyjnych, jest miejscem dostępu do Internetu oraz innych źródeł informacji. Na stronie internetowej szkoły posiada własną, rozbudowana zakładkę oraz adres internetowy do kontaktów. Biblioteka przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i ich krytycznego odbioru, rozbudza potrzeby czytelnicze, przygotowuje do pracy samokształceniowej i życia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki centrum informacji multimedialnej czytelnicy korzystają ze zgromadzonych zasobów multimedialnych, Internetu, programów biurowych dostępnych na komputerach tworząc materiały do gazetek klasowych, przygotowując prace konkursowe, kontaktując się i przesyłając materiały za  pomocą poczty elektronicznej. W roku szkolnym 2007/8 uczennica Joanna Niewulis pod opieką bibliotekarki mgr G. Bajerskiej uzyskała tytuł „Ucznia z klasą” prowadząc blog o książkach, pomagając w bibliotece, zachęcając koleżanki i kolegów do czytania. Była jednym z wielu uczniów realizujących swój projekt „Ucznia z klasą” w Centrum Informacji Multimedialnej.

Prezentacja: Nasza Biblioteka Szkolna

Prezentacje multimedialne uczniów:

Prezentacja multimedialna: W bibliotece - Joanna Niewulis

Prezentacja multimedialna: Karol Godula - Monika Nowak, Magdalena Kokoszka, Klaudia Rogiewicz, Ania Spendel

Prezentacja multimedialna: Jak oszczędzać energię elektryczną? - Dominika Nowakowska, Karol Mzyk

Prezentacja multimedialna: Świetlówka - Karol Mzyk

Prezentacja multimedialna: Zagrożenia w Internecie - Michał Gawor

Prezentacja multimedialna: Co się stało 11 listopada? - Angelika Kołodziej

 

 

KRYTERIUM 6

Nasza szkoła organizuje konkursy, a nasi uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.

Prezentacja  multimedialna: Organizacja konkursów w SP 45 w Bytomiu

Prezentacja multimedialna: Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia

 

 

KRYTERIUM 7

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą.

Prezentacja multimedialna: Współpraca szkoły w projektach realizowanych w kraju i za granicą

 

 

KRYTERIUM 8

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

Prezentacja multimedialna: Wykorzystanie komputera na zajęciach pozalekcyjnych

 

 

KRYTERIUM 9

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Prezentacja multimedialna: Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

 

KRYTERIUM 11

Kwalifikacje informatyczne nauczycieli

Wszyscy nauczyciele w naszej szkole posiadają przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe z informatyki lub wykształcenie kierunkowe ukończyło sześcioro nauczycieli. Nauczyciele stale podnoszą swoje kompetencje komputerowe i uczestniczą w nieobowiązkowych szkoleniach. Wykaz kursów i szkoleń, w których brali udział nauczyciele został zamieszczony w ankiecie i przesłany do Sekretariatu Programu.

 

 

KRYTERIUM 12

Szczególne osiągnięcia szkoły

Szczególne osiągnięcia SP 45 w Bytomiu

Prezentacja multimedialna: Witajcie w naszych progach

 

ostatnia aktualizacja: 15.04.2009 redaktor


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk