Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

















SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

Oficjalnie Szkolny Klub Europejski rozpoczął swoją działalność z dniem 01.10.2002r. Głównym celem jaki stawia przed sobą Szkolny Klub Europejski, jest zapoznanie młodzieży z historią , strukturami i tradycją Unii Europejskiej. Oprócz tego realizowanych jest wiele innych ciekawych zadań. Między innymi, poznajemy historię państw Unii, ich położenie geograficzne, zwyczaje ludzi i ciekawostki.
W roku szkolnym 2015/2016 spotkania Klubu Europejskiego odbywają się na 5 godzinie lekcyjnej w Sali 209.
Podczas spotkań dyskutujemy o zadaniach i historii Unii Europejskiej. W tym semestrze skupiamy się szczególnie na Luksemburgu, który objął prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015. Czym jest prezydencja? Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach. Luksemburg jest państwem położonym w zachodniej Europie. Graniczy z Belgią, Niemcami i Francją. Powierzchnia tego kraju wynos: 2,6 tys. km2 a liczba mieszkańców to 401 tys. Stolicą Wielkiego Księstwa Luksemburga jest miasto Luksemburg.
Nasz Klub Europejski przygotował również prezentację o Irlandii Północnej, którą przedstawiliśmy na XI Dniach Organizacji Pozarządowych w Agorze.

 

 

 

Celem SKE jest :


 

- Zaznajomienie uczniów z wartościami jednoczącej się Europy

- Rozwijanie wzajemnej tolerancji i szacunku.

- Pokazanie korzyści płynących z biegłego władania językami obcymi.

- Kształtowanie świadomości europejskiej.

- Poznanie świątecznych zwyczajów państw Unii Europejskiej.

- Poznanie symboli i instytucji Unii Europejskiej.

- Popularyzacja wiedzy o kraju ojczystym, regionie i dziedzictwie kulturowym.

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, środowiska, bezpieczeństwo wszystkich narodów.


AKTUALNOSCI


Rok 2018/2019


Za nami pierwsze spotkania Klubu Europejskiego. Rozmawialiśmy o Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Nie zapomnieliśmy także o tym, że Polska obchodzi 100 lat odzyskania niepodległości. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z Klubem Europejskim poprzez E-Twinning ogłosił międzynarodowy konkurs na filmik z życzeniami dla Polski! (A Video Wishes for Poland – 100 years of Independence!)

Rok 2017/2018


W drugim semestrze Szkolny Klub Europejski skupił się na Bułgarii, która objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Omawialiśmy nie tylko kwestie polityczne i gospodarcze, skupiliśmy się również na pięknie tego kraju i jego turystycznych regionach, już powoli myślimy o wakacyjnych wyjazdach.
Po pracowitym pierwszym semestrze przyszedł czas na podsumowanie W lutym nasz Szkolny Klub Europejski wziął udział w Balu Europejskim w SP 51 w Bytomiu. Tegoroczny bal odbywał się pod hasłem „Bułgaria – Kraj pachnący r󿱔, ponieważ to Bułgaria sprawuje obecnie Prezydencję Rady Unii Europejskiej. Podczas balu świetnie się bawili śmy, ale zdobyliśmy też liczne nagrody!!! W konkursie plastycznym "Pocztówka z Bułgarii" drugie miejsce zajęła Oliwia Oleksy. Alicja Gadula zdobyła nagrodę za najciekawszy kostium nawiązujący do kultury Bułgarii. Julia Waniek i Alicja Gadula wywalczyły pierwsze miejsce w VIII Miejskim Konkursie "Wszystko o Unii Europejskiej" pod patronatem Prezydenta Bytomia!





Za nami pierwsze spotkania Klubu Europejskiego. Skupiamy się na Estonii, ponieważ kraj ten przejął Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej do grudnia 2017 roku. Czy wiedzieliście, że:
1.Estonia to jeden z najmniej zaludnionych krajów w Europie.
2. Kraj ten jest 7 razy mniejszy od Polski.
3.Kraj ten zamieszkuje około 4 000 Polaków.

Rok 2016/2017

 

 

6 maja 2017 roku reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w 18 Paradzie Schumana zorganizowanej przez Fundację im. Roberta Schumana i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Uczennice z klasy 5 c pod opieką pani Doroty Waludy i pani Anety Panasewicz przeszły ulicami Warszawy: Miodową - Senatorską - Moliera - Królewską - aż na Krakowskie Przedmieście. Parada stanowiła część obchodów międzynarodowego Dnia Europy. Oficjalna data Dnia Europy to 9 maja - tego dnia co rok organizuje się obchody upamiętniające pokój i jedność w Europie. Dokładnie tego dnia 67 lat temu ówczesny francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman ogłosił plan powołujący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, stanowiącą fundament dzisiejszej UE. Parada Schumana to najlepsza okazja, by wspólnie zamanifestować swoje przywiązanie do wartości europejskich i wyrazić poparcie dla idei integracji europejskiej. W tym roku hasłem przewodnim parady było "Chcemy Europy...". Uczestnicy nieśli polskie i europejskie flagi, by wspólnie w pokojowy sposób pokazać, jakiej chcą Europy: bezpiecznej, solidarnej, innowacyjnej, prospołecznej, demokratycznej i praworządnej. Po Paradzie reprezentacja naszej szkoły miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o Unii Europejskiej w Miasteczku Schumana. W napiętym grafiku znalazł się też czas na zwiedzenie stolicy. Uczniowie zobaczyli m.in. mury miejskie, Barbakan i Pomnik Małego Powstańca.

 

 


26 kwietnia grupa uczniów klasy 6e wzięła udział w warsztatach "Open your eyes - po co nam angielski". W warsztatach uczestniczyło ok. 150 uczniów z klas 5 i 6 z bytomskich szkół podstawowych. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom potrzeby nauki języka angielskiego oraz usprawnieniu komunikacji interpersonalnej. W pierwszej części spotkania pani Magdalena Bosek, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bytomiu, opowiedziała o swoich doświadczeniach w komunikowaniu się podczas podróży po świecie. Uświadomiła uczniom, że znajomość języka angielskiego umożliwia porozumiewanie się z ludŸmi w każdym kraju, a nieznajomość tego języka pozbawia ich szansy poznania ciekawych ludzi i zdobycia dobrej pracy. W drugiej części uczniowie mieli okazję nawiązać kontakt z kolegami z innych szkół i poznać się wzajemnie. Warsztaty pomagały rozwijać umiejętności komunikowania się pozawerbalnego przy pomocy gestów i rozpoznawania emocji. Spotkanie było kontynuacją Bytomskich Spotkań Europejskich 2017 odbywających się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

 

22.02.2017 roku uczniowie naszej szkoły bawili się na VII Balu Karnawałowym dla Szkolnych Klubów Europejskich zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 51 w Bytomiu. Celem imprezy było zachęcenie uczniów do wspólnej radosnej zabawy a także propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich. Tegoroczny bal odbywał się pod hasłem "Malta i joannici - wyspa i jej kawalerowie". W czasie balu obowiązywał strój karnawałowy z elementami maltańskimi. Uczennica naszej szkoły, Julia Waniek z klasy 5b zdobyła I miejsce konkursie na strój karnawałowy, w którym oceniana była pomysłowość i oryginalność stroju. Ponadto Julia wraz z Jakubem Michalskim z 6e zajęli 3 miejsce w konkursie wiedzy "Wszystko o Unii Europejskiej". Pytania dotyczyły Unii Europejskiej i Malty. Gratulujemy zdolności i wiedzy! W czasie balu uczniowie bawili się przy muzyce, a prócz tego mogli podziwiać pokaz rycerski, projektować symbol i koszulkę promującą Maltę. Gośćmi Balu byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Europe Direct w Katowicach. Wszyscy uczestnicy dobrze się bawili a przy tym poznali ciekawostki na temat Malty. Czekamy na kolejny Bal - już za rok!
W tym roku szkolnym członkowie klubu spotykają się, by przygotowywać się do wydarzeń propagujących idee zjednoczonej Europy. We wrześniu zorganizowaliśmy w naszej szkole Festiwal Kultury i Języków, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować a także propagowanie uczenia się języków przez całe życie - zarówno w szkole, jak i poza nią. W tym roku w naszej szkole każda klasa przygotowała dwuminutową prezentację na temat kultury wylosowanego kraju europejskiego - były śpiewy, tańce, kostiumy, rekwizyty, wiersze przybliżające kulturę i języki krajów europejskich. Było barwnie, wesoło, ciekawie i pouczająco. W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w debacie "Jak najmłodsi widzą inne kraje i zwyczaje? Tolerancja w Europie oczami dzieci i młodzieży" Debata zorganizowana została przez Urząd Miejski w Bytomiu w ramach Bytomskich Spotkań Europejskich. Uczniowie wysłuchali prelegentów, przedstawiających swoje doświadczenia z pracy z uczniami z mniejszości narodowych, np. romskiej, czeczeńskiej, a także pracujących z uczniami niepełnosprawnymi. W ramach dyskusji, szukaliśmy odpowiedzi na różne pytania, m.in.: Czy warto poznawać inne kultury? Jakie znamy zwyczaje innych kultur? Czy są kultury i zwyczaje lepsze lub gorsze od naszych? Czy powinniśmy przejmować elementy innych kultur? Spotkanie miało na celu przybliżenie tematów związanych z różnicami kulturowymi i narodowymi krajów europejskich oraz przybliżenie tematu szeroko rozumianej tolerancji np. wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

 

 

Rok 2015/2016


 

 

WRZESIEŃ
Odbyły się pierwsze spotkania członków klubu, na których przedstawiony został plan działania klubu na ten rok szkolny.
Nasz Klub Europejski przygotował również prezentację o Irlandii Północnej, którą przedstawiliśmy na XI Dniach Organizacji Pozarządowych w Agorze.
Oglądnij prezentację tutaj

Rok 2014/2015


 

 

WRZESIEŃ
Odbyły się pierwsze spotkania członków klubu, na których przedstawiony został plan działania klubu na ten rok szkolny. Odbyła się również "burza mózgów" na temat akcji, które członkowie klubu mogliby przeprowadzić. Ponad to, we wrześniu członkowie klubu poznali ze szczegółami historię powstania Unii Europejskiej.

Rok 2012/2013


 

 

PAZDZIERNIK-LISTOPAD

W pazdzierniku i listopadzie zajęcia Szkolnego Klubu Europejskiego związane były z poznawaniem państw Unii Europejskiej. Spotkania miały formę warsztatów, podczas których uczniowie poznawali historię krajów, tradycje, znane zabytki, kuchnie i ciekawostki. Naszym spotkaniom, jak zawsze towarzyszyła miła atmosfera. Na listopadowym spotkaniu uczniowie mieli okazję skosztować pizzę przywiezioną do szkoły na zamówienie. Były pyszna!!! Z pewnoœcią powtórzymy takie kulinarne spotkanie. Warto było popatrzeć na uœmiech i zadowolenie dzieci:)

 

 

WRZESIEŃ

We wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie klubu. Wspólnie wybraliśmy nazwę dla naszego Klubu ''Euro Odkrywcy'' oraz zgodnie z tradycją wybraliśmy Zarząd. W tym roku, Szkolny Klub Europejski reprezentują: Alicja Widera z kl. 5 b, Weronika Sancar z kl. 4d, Seweryn Żarczyński z kl. 5b. Gratulujemy!

Na pierwszym spotkaniu poznaliśmy również plan pracy klubu na ten rok szkolny. To będzie kolejny rok wytężonej pracy. Chcemy jak najwięcej nauczyć się o Europie. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 4, 5 i 6 na nasze europejskie spotkania.

Wrześniowe zajęcia odbywały się pod hasłem, „Co już wiemy o Unii Europejskiej". Poprzez zabawę i naukę utrwalaliśmy naszą wiedzę o Unii Europejskiej. Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego poznali historię Unii od czasów powojennych po dzień dzisiejszy.


Rok 2011/2012

 

 

1) 12 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jedynej na świecie Paradzie Schumana w Warszawie. Parada wyruszyła w samo południe spod Kościoła œw. Anny, przeszła ulicami Królewską, Moliera, przez Plac Teatralny, aby powrócić na Krakowskie Przedmieœcie. Na uczestników w Miasteczku Europejskim czekały specjalne atrakcje: od europejskich gier planszowych, przez tworzenie flag, projektowanie torby wolontariusza, aż po zabawy z europejskich podwórek.

 

 

2) Aż 13 drużyn bytomskich szkół podstawowych rywalizowało 16 marca 2012r. w Miejskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, który po raz siódmy odbył się w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu. W tym roku patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Ambasada Królestwa Danii, eurodeputowana Małgorzata Handzlik, Prezydent Miasta Bytomia Piotr Koj oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o UE oraz propagowanie idei jednoczšcej się Europy. Zwycięzcami okazała się drużyna SP51, II miejsce zajęła drużyna SP5, a na podium z III miejscem - SP45.

Rok 2007/2008 był bardzo aktywnym okresem w działalności Klubu:

 

 

1) SKE włączył się w projekt ,, I ty możesz sprawić, by świat był lepszy” organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Uczennice Weronika Pyka – kl. 6c oraz Anna Koczar - kl. 6a wraz z opiekunem mgr Anną Dziadek wzięły udział w warsztatach przygotowujących do projektu, które odbyły się w Warszawie. Sprawozdanie z realizacji projektu zostało zamieszczone na stronie www.ceo.org.pl

 

2) Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Miłośników Bytomia, kółko teatralne i chór szkolny BELCANTO, przygotował jasełka pt. Bóg się rodzi w naszym domu” , przedstawiając tradycje bożonarodzeniowe wybranych krajów europejskich m.in.: Portugalii, Wielkiej  Brytanii, Włoch, Rosji, Danii, Finlandii. Jasełka zostały zaprezentowane na IX Bytomskich Spotkaniach Europejskich, gdzie zdobyły specjalne wyróżnienie.

 

3) Uczniowie SKE wzięli udział w konkursie WYPROMUJ NASZ KRAJ pod patronatem prof. Genowefy Grafowskiej oraz Europe Direkt Katowice. W konkursie wzięło udział 15 uczniów, którzy układali hasła promujące Polskę wśród wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

 

4) Dnia 7 grudnia 2007 roku w Bibliotece Śląskiej w Sali Parnassos w Katowicach odbyła się Konferencja "Wypromuj nasz kraj". Konferencja została zorganizowana przez Europe Direct Katowice we współpracy z Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Śląskiej. W  konferencji  wzięło  udział  ponad 120 uczestników, a nas reprezentowali: Aleksandra Kotula – kl. 6c, Anna Grabowska – kl. 6c, Anna Koczar - kl. 6a, Jakub Pszon -kl.5e.

 

Uczniowie SKE prowadzą cały czas akcje charytatywne:

 

  • Zbiórka znaczków pocztowych na misje afrykańskie. Szkolny  Klub  Europejski  zorganizował  w  szkole  zbiórkę  znaczków pocztowych  na  misje  afrykańskie. Zebraliśmy 355 znaczków.

Jedno  jest  pewne,

że bez  większego  wysiłku

możemy  wspólnie zrobić  coś dobrego  dla  misji.

 

  • Już  od  kilku  lat wspomagamy  Hospicjum  Dziecięce CORDIS w Mysłowicach. W  tym  roku  zorganizowaliśmy loterię, a  podczas spotkań dla  rodziców  sprzedawaliśmy sianko  wigilijne. Zebrane pieniądze z loterii i sprzedanego  sianka  zostały przekazane  na hospicjum.

 

,,Człowiek  jest  wielki  nie  przez  to, co  ma,

nie  przez  to, kim  jest,

lecz  przez  to, czym  dzieli  się  z  innymi”

                                                                                                    Jan Paweł II

 

  • Zbiórka okularów dla Ghany. Od  września 2007 r. trwa  zbiórka  okularów  dla Ghany prowadzona przez werbistowski Referat Misyjny akcja „Okulary dla Ghany”. Uczniowie  Szkolnego  Klubu  Europejskiego  koordynują akcje  w  szkole.  Do  akcji    włączyli  się  wszyscy  uczniowie. Zebraliśmy 55szt. okularów.

Niech  dzięki  naszej  życzliwości  potrzebujący  w  Afryce , mogą  cieszyć  się  oglądaniem  bliskich  i  przyrody. Okulary  wysłaliśmy do ojców  werbistów.

 

Szkolny Klub Europejski działa prężnie i włącza się w liczne akcje m.in.:

 

·       Przyłączył się do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną pod hasłem "Złotówka na wodę". Program ten w 2005r. przybliżył uczniom problematykę zapewnienia ludziom dostępu do wody pitnej, aktywnie włączono się w zbiórkę pieniędzy – zebrano 112 zł, które zostały wpłacone na konto PAH.

·       W  ramach  Tygodnia  Kultury  Europejskiej  obchodzony  jest  Dzień  Europy. Dni  Kultury  Europejskiej  weszły  już  do  tradycji  naszej  szkoły. Z  tej  okazji  organizowane  są  wystawy  plastyczne, konkursy na  najciekawsze  zaprezentowanie  kraju  Unii  Europejskiej. Zaangażowanie  uczniów, nauczycieli, rodziców  zorganizowanie  tych  wydarzeń  jest  potwierdzeniem  otwartości  i  gotowości  w  poznanie  tradycji  innych  narodów  europejskich.

·       Był koordynatorem realizowanego na terenie szkoły programu "Tygodnia Edukacji Globalnej". Jest on organizowany przy współpracy z Centrum  Północ - Południe oraz Europejskim  Centrum  na  Rzecz  Współzależności  i  Solidarności  Światowej  przy  Radzie  Europy. W  ramach  TEG, uczniowie  Szkolnego  Klubu  Europejskiego  wykonali  białe  bransoletki  i  noszą je na  znak  solidarności  z  krajami  ubogimi. Omówiono  Cele  Milenijne. Każdego  dnia  zajmowano  się  jednym  Celem  Milenijnym. Np.  7 cel : zapewnić  ochronę  środowiska  naturalnego, uczniowie  włączali  się  i  podejmowali  zobowiązania , które  sami  mogą  wprowadzić  w  swoim  domu, a  dotyczących  zmian  klimatu, takich  jak: segregacja  śmieci, zmniejsz  ogrzewanie, wyłącz  światło, gdy  nie  potrzebujesz, itp.

·       Włączył się w międzynarodowy projekt "Dzień Wiosny w Europie"

·       W happening z okazji Dnia Europy zorganizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej we współpracy z bytomskimi szkołami, pod hasłem „Europejska Majówka”.

·       Uczniowie już od kilku lat są obecni na Pokojowej Paradzie im. Roberta Schumana w Warszawie.

·       Włączył się do ogólnopolskiego programu "Mój szkolny kolega z Afryki". Szkolny etap konkursu odbył się  w dniach 1.03 – 30.03.2007. Do konkursu przystąpiło ogółem 267 uczniów z klas I – VI, a zaangażowało się 18 nauczycieli. Do kategorii literackiej zgłoszono 35 prac /wiersze, listy, opowiadania/. Do kategorii plastycznej zgłoszono 115 prac. Na pomoc charytatywną przekazane zostały pieniądze ze szkolnej dyskoteki  i kwesty przeprowadzonej przez uczniów naszej  szkoły  w  czasie  niedzielnej Mszy św. w kwocie 650 zł przekazane na adres:

-          PeKaO  S.A.  I  O /Warszawa

-          06124010371111000006916772

-          Konto  Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

z dopiskiem: dla sióstr Zgromadzenia Sacre Coeur w Czadzie

Do  akcji  włączyła  się  Parafia  Wniebowstąpienia  Pańskiego  w Bytomiu.

 

·       W  imieniu  Towarzystwa  Miłośników  Lwowa  i  Kresów  Południowo- Wschodnich, w  szkole  przeprowadzono  akcję  zbiórki  pieniędzy  na  rzecz  pomocy  świątecznej  dla  polskich  dzieci  na  Kresach.

 

·       Uczniowie SKE są Laureatami Miejskich i Wojewódzkich Konkursów Wiedzy o Unii Europejskiej.

  • 2006/2007     II miejsce
  • 2005/2006     II miejsce
  • 2004/2005     I miejsce
  • 2003/2004     wyróżnienie

 

Jesteśmy organizatorem corocznego Miejskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla bytomskich Klubów Europejskich.

 

 

2008r. – III edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o UE pod hasłem „Wspólnie tworzymy europejską przyszłość”. Gośćmi imprezy byli m.in. Piotr Koj – prezydent Bytomia, Maja Selan – wolontariuszka ze Słowenii, Przedstawiciel Ambasady Słowenii, przedstawiciele zarządu Towarzystwa Miłośników Bytomia. Pytania, na które odpowiadali uczniowie, ułożone zostały przez Europa Direct i w dużej części dotyczyły Słowenii, której prezydencja trwa. W konkursie wzięło udział 15 dwuosobowych drużyn. Do finału zakwalifikowało się pięć reprezentacji bytomskich szkół podstawowych. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna SP 45 Bytom. Sprawozdanie z konkursu.

 

 

2007r. - II edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem ,,RAZEM W EUROPIE”. Patronat nad konkursem objęła Ambasada Niemiec, Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej, obecny był przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce.

 

 

2006r. - I edycja Konkursu Wiedzy o UE po hasłem „Młodzi w Europie” odbyła się pod patronatem: Ambasada Austrii, eurodeputowanej prof. Genowefy Grafowskiej, Prezydenta Bytomia, Biura Urzędu Integracji Europejskiej w Warszawie, Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Miłośników Bytomia. I miejsce zajęła drużyna z SP 45 w Bytomiu. Zwycięska drużyna została zaproszona do Brukseli przez prof. Genowefę Grafowską, w dniach 26.06- 30.06.2006r.

 

ostatnia aktualizacja: 13.03.2013

dodał: A. Dziadek


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk