Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

ORGANIZACJE
PCK | TPD

             

 

              PCK jest organizacją humanitarną. Podstawową misją tej organizacji jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności.

 

             Celem działalności Szkolnego Koła PCK pod kierunkiem mgr J. Wawrzyniak  i mgr E. Bonk przy SP45 w Bytomiu jest uczenie wrażliwości, szacunku i właściwych postaw wobec chorych, niepełnosprawnych, biednych i skrzywdzonych przez los.

 

             W ramach niesienia pomocy humanitarnej uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach charytatywnych nie tylko w Bytomiu, ale również w innych miastach naszego kraju. Aby pomóc najbiedniejszym z naszej szkoły, Szkolny Koło PCK przeprowadziło akcję pt. „Podziel się śniadaniem ze swoim kolegą”. Zebraną kwotę przeznaczono na dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej.

 

              Od kilku lat uczniowie biorą udział w konkursie pt. „Gorączka Złota”, który jest organizowany przez Zarząd Rejonowy PCK w Bytomiu. Celem konkursu jest pozyskanie środków na zorganizowanie wakacji dla najbiedniejszych dzieci z naszego miasta. W jednym z konkursów SP45 zdobyła II miejsce w Bytomiu. Dla biednych dzieci z naszej szkoły PCK organizuje paczki świąteczne.

 

            W celu kształcenia właściwych nawyków higienicznych Szkolne Koło PCK współpracuje z pielęgniarką szkolną, która organizuje dla uczniów pogadanki na temat higieny i zdrowego stylu życia.

 

W klasach I-III realizowano program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy-„Ratujemy i uczymy ratować”.

 

Od kilku lat Zarząd Rejonowy PCK w Bytomiu organizuje dla uczniów klas IV szkolenia udzielania pomocy przedmedycznej.

 

            Zadania Szkolnego Koła PCK realizowane są zgodnie z założeniami.

 

ostatnia aktualizacja 08.10.2008

dodał: opiekunowie PCK


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk