Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

PEDAGOG SZKOLNY
Pedagog | Pomoc | Dla ucznia | Dla rodzica

 

 

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje

z takimi placówkami i instytucjami wspierającymi

proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

·         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu

·         Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej Nr 5

·         Sąd Rejonowy w Bytomiu - Wydział Rodzinny i Nieletnich

·         Straż Miejska w Bytomiu

·         Komenda Miejska Policji w Bytomiu

·         Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom

·         Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·         Pedagodzy z innych szkół.

 

 

 

Ważne adresy i telefony:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu

ul. Strzelców Bytomskich 16

41-902 Bytom

tel. 032 388 67 00

www.mopr.bytom.pl

 

Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej Nr 5

ul. Orzegowska 20a

tel. 032 386 81 20

Kierownik: Zofia Dembska

 

Zespół Interwencji Kryzysowej

ul. Strażacka 5

tel. 032 281 78 22

Kierownik: Natalia Morgała

 

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Piekarska 1

tel. 032 396 69 23, 396 69 25, 396 69 66

Kierownik Pionu ds. karnych - tel. 032 396 69 24

Kierownik Pionu ds. Rodzinnych i Nieletnich - tel. 032 396 69 24

 

Straż Miejska w Bytomiu

ul. Wrocławska 122

41-902 Bytom

tel. 032 389 60 64

 

Komenda Miejska Policji w Bytomiu

ul. Powstańców Warszawskich 74

41-902 Bytom

tel. 032 388 82 00

 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu

ul. Strzelców Bytomskich 21

41-902 Bytom

tel. 032 281 27 19

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

ul. Józefa Rostka 16

41-902 Bytom

tel. 032 281 94 05

 

Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom

Ul. Tarnogórska 3

41-902 Bytom

Tel. 032 389 00 77

Dział Terapii - tel. 032 787 75 22

Dyrekcja - tel. 032 389 00 75

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

budynek Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom

Ul. Tarnogórska 3, pokój nr 16

41-902 Bytom

Tel. 032 281 30 89

 

 

 

dodał: 15.10.2008, pedagog szkolny

 


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk