Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Dokumentacja
broszura
Zwolnienie z lekcji
Usprawiedliwienie nieobecności

Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zak±tek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia ¦witała, Joanna K¶ciuczyk