Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

PROJEKTY, PROGRAMY

 

 

Projekty  realizowane w roku 2017/2018

 

MYŚLIMY POZYTYWNIE - PROJEKT
Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Szkoła Pozytywnego Myślenia" wspieranej przez MEN, Narodowy Program Zdrowia oraz Instytut Edukacji Pozytywnej. Program skupia się wokół pozytywnych aspektów bycia razem w szkole, wspiera zdrowie psychiczne, uczy, że pozytywne nastawienie owocuje lepszymi wynikami w szkole. Za nami dwa zadania - ebook pt. „Pozytywne opowieści ze szkolnej ławy” oraz ankiety uczniowskie. Przed nami jeszcze wiele ciekawych projektów. Myślmy pozytywnie!

 

 

 


Projekt "Bytomska Akademia Kompetencji"
Zapraszamy do udziału w projekcie "Bytomska Akademia Kompetencji" Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji w szkole. W projekcie uczestniczy 14 bytomskich szkół podstawowych.
opis projektu tutaj
regulamin projektu
Dla nauczycieli:
Uczestnicy projektu-nauczyciele
Opis działań TOC
Opis szkoleń WEN
Deklaracja nauczyciel
Ankieta danych osobowych
Oœwiadczenie - nauczyciel
Zaœwiadczenie o zatrudnieniu-nauczyciel
Lista zgłoszenia
Regulamin rekrutacji
Dla uczniów:
Regulamin rekrutacji
Ankieta danych osobowych
Zgoda na uczestnictwo
Opis WEN dla rodziców

 

 

 

"Planeta Żywiołów" to projekt realizowany od marca do listopada 2017 roku przez WFOśiGW w Katowicach.
Cel konkursu: dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Projekty w znaczny sposób powinny wpłynąć na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnić się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Opis projektu: Koncepcja modernizacji i wyposażenia ekopracowni opiera się na wszechoddziaływujących żywiołach – woda, ziemia, powietrze i ogień, bez których niemożliwe byłoby życie na naszej planecie. W zamyśle nowoczesnej, zielonej pracowni zaplanowano działania, których realizacja przyczyni się do efektywniejszego, ciekawszego i niebanalnego prowadzenia zadań szkoły w zakresie mi. edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej:
1. W sali nr 105 i na zapleczu została wymieniona wykładzina podłogowa w kolorze szarym w nawiązaniu do podłoża skalnego
2. ściany w sali i na zapleczu zostały pomalowane w kolorystyce zielono szarej
3. Sala 105 wraz z zapleczem zostanie podzielona na strefy:
- Strefa edukacyjna (dydaktyczna). W tej strefie, w centralnej części sali zostały wymienione ławki i krzesła uczniowskie.
Ich unikatowy kształt pozwoli na ciekawą aranżację pomieszczenia. W tylnej części klasopracowni stanęły nowe meble składające się z dwóch wysokich szaf i czterech komód (obecne szafy, które są jeszcze w dobrym stanie zostały umieszczone na zapleczu). Pomieszczą one wiele pomocy dydaktycznych. Nad komodami na ścianie wyeksponowana została fototapeta przedstawiająca kulę ziemską i żywioły. Ciekawe eksponaty, nawiązujące do określonych żywiołów zostały ustawione na komodach. Przy drzwiach wejściowych utworzony został kącik anatomiczny, w którego skład wchodzi m.in. szkielet człowieka i fantom.
- Strefa multimedialna. Ta strefa zlokalizowana jest po przeciwległej stronie od ściany z fototapetą i składa się z tablicy interaktywnej, projektora (pomoce te obecnie są już na wyposażeniu klasopracowni), nowego krzesła i biurka nauczycielskiego, na którym stanie nowy laptop wraz z oprogramowaniem (przypisany wyłącznie do tej sali) oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiony został aparat fotograficzny, jako narzędzie dokumentujące obserwacje przyrodnicze uczniów.
- Strefa laboratoryjno – segregacyjna. Strefa ta rozmieszczona została w dwóch miejscach. Na zapleczu, w jednym ciągu stanęły stoły i krzesła uczniowskie, tworzące stanowiska laboratoryjne, obok ustawione zostały szafy z sali nr 105, które pomieszczą sprzęt laboratoryjny i przyrządy pomiarowe. Na zapleczu umieszczono również nowy stojak wraz z mapami. Zaplecze pozostanie także miejscem prowadzenia hodowli zwierzęcych. W sali lekcyjnej zlokalizowana została druga część tej strefy, na którą składa się kącik sanitarny (zabudowane umywalki) oraz nowe, oznakowane pojemniki do segregacji odpadów.
Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni „Planeta żywiołów” odbędzie się 8 listopada 2017r o godz 10.

 

 

 

"Lektury inaczej" to projekt realizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Na deser książka”, która propaguje czytelnictwo wśród dzieci, pokazuje, że każda książka ma swój smak i której celem jest rozbudzenie miłości do książek. „Lektury inaczej” mają uatrakcyjnić proces omawiania lektur z kanonu i tekstów literackich poprzez pracę metodą projektu. Autorkom – Joannie Kściuczyk i Beacie Soroko – Kałuży – zależy bowiem na niesztampowym podejściu do tekstów obowiązkowych. Pracując niebanalnie nad lekturą, koordynatorki projektu chcą sprowokować uczniów do dyskusji, twórczego myślenia, podejmowania samodzielnych inicjatyw związanych z czytaniem, „zarażania” innych pasją. Obudzić tym samym dotąd uśpione talenty, zainteresować literaturą piękną sceptyków i poprowadzić dyskusję z młodymi krytykami. Wszystko po to, by pokazać, że warto czytać, bo czytanie to przeżycie. W tym roku szkolnym zrealizowano już:
1. Wycieczkę mającą na celu zachęcenie do sięgania po literaturę, propagowanie wiedzy podanej w sposób bezpośredni i innowacyjny – Zamek w Mosznej – lekcja w Hogwarcie.
2. Projekt: Panteon bogów i bohaterów greckich – uczniowie wcielali się w mitologiczne postacie.
3. Projekt: Makieta akademii pana Kleksa.
4. Projekt: Pan Kleks w Minecrafcie.
5. Zadanie: Przepis mojej mamy i pana Kleksa na zupę pomidorową.
6. Projekt: Mój wymarzony plan lekcji inspirowany zajęciami w akademii pana Kleksa.
7. Nietypowa lekcja: kleksografia czy lekcja wyobraź ni.
Lektury inaczej można na bieżąco śledzić tu:
www.facebook.com/nadeserksiazka

 

 

Projekty  realizowane w roku 2014/2015

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III i IV-VI szkół podstawowych:Nie pal przy mnie, proszę – program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i Znajdź właściwe rozwiązanie – program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Programy zostały zainicjowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu, rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem jest: uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Programy są realizowane w czasie zajęć świetlicowych (klasy I – III) i w czasie zajęć lekcyjnych w klasach I – VI (klasy I – edukacja środowiskowa, klasy IV – VI: godziny wychowawcze, przyroda, wdż).

 

 

Zdrowo jem więcej wiem

"Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Program - konkurs składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania zadania m.in.:lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. W naszej szkole do programu przystąpiły klasy 1f,1g, 1h i 2e.

 

Projekty  realizowane w roku 2013/2015

 

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu Gazety Wyborczej i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia i MENProgram WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Udział szkoły w programie ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność. Nasze działania można zobaczyć na blogu:

Sportowe oblicze SP45 - rok 2013/2014

Na sportowo czyli zdrowo i kolorowo - rok 2014/2015

 

 

 

1% dla Mojej Szkoły to program realizowany przez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła. Zachęcamy Rodziców do przekazywania środków z 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia. Pozwala to Szkole ubiegać się o dotację na cele poprawy jakości edukacji , wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne. W 2013 r. za środki uzyskane od Stowarzyszenia zakupione zostały meble do klas, tablica interaktywna oraz wykładzina dywanowa dla klas pierwszych na łączną kwotę 8842,52

 

 

 

 

Projekt  realizowany w roku 2012 - 2015

 

 

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” składa się z czterech uzupełniających się komponentów: e-szkoła: zaopatrzenie w niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK, e-uczeń: zapewnienie uczniom dostępu do TIK w szkole i w domu, e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach, e-zasoby edukacyjne: (w tym  e-podręcznik): stworzenie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników.

strona internetowa: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl
regulamin korzystania z komputerów
regulamin wypożyczania laptopów

 

Projekty  realizowane w roku 2013/2014

 

 

 

 

 

 

„Muuvit – Ruszaj się z klasą” to  międzynarodowy projekt dla szkół, który przez wirtualną podróż motywuje dzieci do większej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a nauczycielom umożliwia włączenie do prowadzonych przez siebie zajęć nowych ciekawych rozwiązań. Uczniowie wszystkich klas pod opieką wychowawców realizują zadania programowe. Zasada jest prosta – im więcej czasu spędzą uczniowie aktywnie, tym więcej ciekawych miejsc zwiedzą. Należy pamiętać, że klasa stanowi drużynę i każdy pracuje na sukces całej klasy. W naszej szkole do projektu przystąpiły: 1a, 1d, 1e i 2d.

 

 

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem akcji jest zdobycie tytułu „Szkoła w Ruchu” nadanej przez Ministra Edukacji Narodowej a przyznanej szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w kilkunastu obszarach. Nasi uczniowie realizowali zadania, o których przeczytać można na naszym blogu szkolnym

 

 

Projekt  realizowany w latach 2009-2015

 

 

Ideą akcji "Owoce w szkole" jest promocja zdrowej diety oraz pokazanie dzieciom, że warzywa, owoce i soki są modne, a zdrowe nawyki to inwestycja w przyszłość. W ramach programu dzieciom udostępniane będą świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzyma jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. W programie uczestniczą uczniowie klas I - III, którzy będą brali udział w działaniach edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia i odpowiedniej diety, w której nie może zabraknąć owoców i warzyw. Otrzymują wiedzę oraz owoce i warzywa bezpłatnie. Program sponsorowany jest przez Agencję Rynku Rolnego z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Strona internetowawww.arr.gov.pl

Prezentacja zdjęć

 

 

Projekt realizowany w latach 2009-2015

 

 

Celem programu "Mleko w szkole" jest kształcenie nawyku picia mleka przez uczniów, dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Każde dziecko  ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na "dużych" przerwach często razem z nauczycielem.  Program jest finansowany z trzech źródeł: dopłat unijnych, dopłat krajowych oraz z Funduszu Promocji Mleka.

 

Strona internetowawww.arr.gov.pl

prezentacja zdjęć

 

 

Projekt  realizowany w latach 2010-2015

 

 

Celem programu "5 porcji warzyw, owoców lub soku" jest uzyskanie trwałej zmiany w nawykach żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie dzieci, na etapie, na którym kształtują się nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane przez nauczycieli w szkołach. W programie uczestniczą uczniowie klas I - III. Honorowy Patronat nad programem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a partnerem merytorycznym jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

Strona internetowa http://www.5porcjiwszkole.pl

 

 

Projekt  realizowany w latach 2012-2015

 

 

Uczniowie klasy trzeciej brali udział w II edycji programu edukacji antynikotynowej "Nie pal przy mnie, proszę"  inicjowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Program adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

 

 

Projekty  realizowane w roku 2013

 

Uczniowie  naszej szkoły biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - KAPITAŁ W ROZUMIE. Obejmuje on 5 zadań: 1. Droga do kariery - zajęcia z preorientacji zawodowej; 2. Poznaję, działam, opisuję - zajęcia wykorzystujące nowe technologie (w tym ICT) do kształcenia kompetencji kluczowych; 3. Bez języka ani rusz - zajęcia kształcące kompetencje językowe w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym; 4. O klasę lepiej - zajęcia z technik szybkiego uczenia się; 5. Terapia Biofeedback. Do projektu zakwalifikowanych jest 120 uczniów naszej szkoły, każdy z nich uczestniczy w zajęciach nr 1 oraz  w jednym, dowolnie wybranym zajęciu nr 2-4 . Do zajęć z terapii Biofeedback kwalifikują dzieci specjaliści na podstawie orzeczeń lub opinii.

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

 

Projekt „Przedsiębiorcze dzieci” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Świętochłowic dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego w terminie 2 stycznia  2013 r. – 30 czerwca  2013 r.  Ma on na celu zbudowanie modelu edukacyjnego zwiększającego wiedzę dzieci z dziedziny edukacji finansowej, ekonomii i przedsiębiorczości, a także wyposażenie jego odbiorców w umiejętności podejmowania codziennych decyzji finansowych opartych na oszczędności i racjonalizowaniu wydatków. Celem jest również uświadomienie rodzicom roli jaką pełnią w procesie edukacji finansowej swoich dzieci. W ramach projektu w klasie 3d zostaną przeprowadzone następujące działania: cykl szkoleń zwiększających wiedzę i umiejętności dzieci z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i edukacji finansowej, konkurs na najlepszy plakat promujący aktywny udział dzieci i rodziców w edukacji finansowej, stworzenie filmu z przebiegu realizacji projektu, przedstawiającego proces zwiększania świadomości odbiorców projektu z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, cykl spotkań z rodzicami uczestników projektu.

strona internetowa: http://swietochlowice.org.pl/przedsibiorcze-dzieci.html

 

 

Programy i projekty  realizowane w roku 2012

 

 

W ramach programu „Radosna szkoła” został urządzony szkolny plac zabaw. Umożliwia on młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien jest przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (np. pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Jest także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Ważne jest to, ze plac zabaw jest bezpieczny, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

STRONA INTERNETOWA

 

 

Edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych to projekt realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" w celu przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzież poprzez sport

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych to projekt systemowy POKL. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych, dla dzieci z trudnościami w czytani i pisaniu, w tym uczniów zagrożonych dysleksją oraz dla dzieci uzdolnionych przyrodniczo, matematycznie i artystycznie.

regulamin  sp51.bytom.pl

 

 

 

Projekt realizowany w roku 2010

 

 

W ramach programu „Radosna szkoła” nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na stworzenie szkolnego MIEJSCA ZABAW. Jego zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw zostało wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu i obejmuje w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Jest wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służy temu wydzielony obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).

 

 

Program realizowany w latach 2006-2012

 

 

Program społeczny SZKOŁA BEZ PRZEMOCY ma na celu przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które zwalczałyby to zjawisko skutecznie i systemowo. Uczniowie poznali i zobowiązali  się do przestrzegania zasad Kodeksu „Szkoły bez przemocy".  Brali udział w licznych konkursach, uczyli się kulturalnie kibicować i radzić sobie z emocjami i problemami.  Rozwijaliśmy pasje i uzdolnienia uczniów, organizowaliśmy akcje informacyjne związane z profilaktyką uzależnień i propagowaliśmy aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

STRONA INTERNETOWA

 

 

Projekt realizowany w latach 2009-2011

 

 

Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" oparty został na Teorii Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera. Jest to wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka, by projektować sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron.

strona internetowa - www.pierwszaki.eu

prezentacja multimedialna - REALIZACJA I ETAPU PROJEKTU 2009

prezentacja multimedialna - REALIZACJA II ETAPU PROJEKTU 2010

prezentacja multimedialna - REALIZACJA III ETAPU PROJEKTU 2011

 

 

Projekt  realizowany w latach 2010-2015

 

 

Klub Bezpiecznego Puchatka jest programem edukacyjnym skierowanym do pierwszoklasistów. Poprzez film, ćwiczenia rysunkowe uczy prawidłowych zachowań w trudnych sytuacjach. Program ma na celu pomóc w przekazaniu dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

 

broszurka informacyjna dla rodziców

strona internetowa - http://www.bezpiecznypuchatek.pl

 

 

Projekt realizowany w latach 2007 - 2009

 

 

Szkoła Podstawowa nr 45 została zaproszona przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu pana Marcina Popławskiego do udziału w pionierskim na skalę europejską projekcie WELCOME prowadzonym wspólnie z organizacją edukacyjną Athena działającą w mieście Birmingham w Wielkiej Brytanii. Projekt został wprowadzony w związku z napływem do Wielkiej Brytanii imigrantów polskich. Szkoły brytyjskie postanowiły wspomóc dzieci z polskich rodzin. Wyszły naprzeciw oczekiwaniom rodziców, chcąc ułatwić nowo przybyłym asymilację w środowisku oraz przyswojenie języka angielskiego.  Uczestnicy projektu to: dzieci polskich imigrantów mówiące prawie wyłącznie po polsku, uczniowie anglojęzyczni mieszkający w Birmingham ze szkół: Harborne Hill, Paganel, Chad Vale and St. Georges oraz dzieci w Polsce z SP45 Bytom. Podczas projektu wykorzystano technikę wideo-konferencji.

Zdjęcie: Marcin Tomalka/AG

 

 

Projekt realizowany w latach 2005 - 2008

 

 

Młody Znawca Płazów - projekt organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Celem projektu było: poznanie różnorodności gatunkowej płazów, środowiska życia, cech charakterystycznych i czynności życiowych tej grupy zwierząt, sposobów ochrony herpetofauny Górnego Śląska. W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w warsztatach, spotkaniach  z herpetologiem, wykonywali prace plastyczne i literackie, dokonywali wstępnej analizy wody określając jej właściwości: barwę, przejrzystość, zapach. W IV Wojewódzkim Turnieju "Młody Znawca Płazów", drużyna naszej szkoły w składzie: A. Koczar, M. Małek, K. Polak, zajęła II miejsce.

 

ostatnia aktualizacja 30.01.2013


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk