Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro w 2019 r.

 

 

 

Szczegóły

 

 

 

dodał: 21.01.2019 administrator

 

 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

 

 

 

Szczegóły

 

 

 

dodał: 24.12.2018 administrator

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Dostawa żywnoœci na potrzeby stołówek szkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawowa nr 45 w Bytomiu

 

 

 

Szczegóły

 

 

 

dodał: 19.12.2018 administrator

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 W Bytomiu

 

 

 

Szczegóły

 

 

 

dodał: 21.11.2018 administrator

 

 

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie wywozu odpadów komunalnych i bio

 

 

 

Szczegóły

 

 

 

dodał: 14.11.2018 administrator

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu poszukuje wykonawcy zadania polegajšcego na naprawie (uszczelnieniu) kanalizacji metodš bezwykopowš oraz remoncie chodnika przy szkole Podstawowej nr 45

 

 

 

Szczegóły

 

 

 

dodał: 10.10.2018 administrator

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zamówień powyżej 30000 euro na rok 2018

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zamówień powyżej 30000 euro na rok 2018

 

 

 

dodał: 25.01.2017 administrator

Informacja z posiedzenia komisji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Organizacja wyjazdu śródrocznego tzw. "Zielonej Szkoły" dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

 

 

 

Informacja z posiedzenia komisji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Organizacja wyjazdu śródrocznego tzw. "Zielonej Szkoły" dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu.

 

 

 

dodał: 5.01.2017 administrator

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Dostawa żywności na potrzeby stołówek szkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 45 w Bytomiu

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

dodał: 11.12.2017 administrator

 

 

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie wywozu odpadów komunalnych i bio.

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu informuje, ze rozpoczynamy postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie wywozu odpadów komunalnych i bio. Nasze zapotrzebowanie to:
• Wywóz pojemników odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości położonej przy ul. Zakątek 20 w Bytomiu kod pocztowy 41-907 jeden raz w tygodniu dwa pojemniki 1100 l
• Wywóz pojemnika odpadów bio z nieruchomości położonej przy ul. Zakątek 20 kod pocztowy 41-907 raz w tygodniu 240 l
• Wywóz pojemnika odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości położonej przy ul. Karpackiej 27 w Bytomiu kod pocztowy 41-907 dwa razy w tygodniu jeden pojemniki 1100 l
• Wywóz pojemnika odpadów bio z nieruchomości położonej przy ul.Karpackiej 27 kod pocztowy 41-907 raz w tygodniu 240 l
Oferty prosimy kierować pocztą do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 45
ul. Zakątek 20
41-907 Bytom
lub na adres e-mail sp45bytom@interia.pl do 15.12.2017r.

 

dodał: 30.11.2017 administrator

Zielona Szkoła

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu informuje, że rozpoczyna postępowanie w sprawie zorganizowania wyjazdu śródrocznego dzieci "Zielona Szkoła". Poszukujemy wykonawcy dysponującego potencjałem dla zorganizowania wypoczynku dla około 155 osób obejmującego transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Postępowanie prowadzone będzie na zasadzie konkursu ofert wg zarządzenia nr 295 Prezydenta miasta Bytomia z dnia 01.08 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne. Prosimy o przygotowanie i przesłanie ofert do dnia 18.12.2017 - decyduje data wpływu oferty
pocztą na adres : Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Zakątek 20
41-907 Bytom
lub na adres e-mail sp45bytom@interia.pl
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 5.01.2017 o godzinie 11.00 Bardzo mile widziane będzie dołączenie do ofert zdjęć i folderów, ewentualnie planu ośrodka. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel 327870015 lub 507121633 lub przez pocztę elektroniczną
specyfikacja

 

dodał: 28.11.2017 administrator

Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

W związku z planowanym remontem pracowni przyrodniczej prosimy o wycenę potrzebnych artykułów - mebli, pomocy naukowych, sprzętu elektronicznego wg dołączonego zestawienia. Zestawienie ma charakter poglądowy, prosimy w swojej ofercie uwzględnić pomoce naukowe najbardziej zbliżone do oczekiwanych i mogące być wykorzystane do podanych celów. Jeœli w państwa ofercie znajduje się kilka różnych odpowiedników np. różne wzory kompasów, preparatów mikroskopowych, modeli, plansz dydaktycznych na dany temat to prosimy w ofercie ująć je wszystkie. Oferty należy wysłać na adres: sp45bytom@interia.pl do 14.07.2017. W temacie wiadomoœci prosimy zaznaczyć : oferta zielona pracownia. Dokonywania zakupów przewidujemy pod koniec sierpnia 2017 r. – prosimy uwzględnić też w ofertach dostępnoœć towaru w tym terminie. Wszystkie oferowane artykuły powinny mieć odpowiednie certyfikaty/atesty .
druk kosztorysu

 

dodał: 29.06.2017 administrator

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

 

Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2017 rok dla zamówień o wartoœci powyżej 30 tysięcy euro

 

 

 

Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2017 rok dla zamówień o wartoœci powyżej 30 tysięcy euro

 

dodał: 17.01.2017 administrator

Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2017 r.

 

 

 

Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2017 rok-umowy
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2017 rok-zamówienia

 

dodał: 19.12.2016 administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert otrzymanych w postępowaniu pn. Dostawa żywnoœci na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 45 w Bytomiu ul. Zakątek 20

 

 

 

informacja z otwarcia ofert

 

dodał: 19.12.2016 administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie wyboru usługodawcy do wywozu odpadów komunalnych

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu informuje, ze rozpoczynamy postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Nasze zapotrzebowanie to cotygodniowy odbiór 2-óch kontenerów o pojemności 1,1 m3 oraz jednego kontenera z odpadami kuchennymi bio 240 l. W okresie wakacyjnym odbiór odpadów w miarę potrzeb. Bardzo prosimy o wycenę odbioru odpadów dla naszej szkoły. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sp45bytom@interia.pl

 

dodał: 06.12.2016 administrator

 

 

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów - "zielona szkoła" w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu informuje, że zakończono postępowanie w sprawie zorganizowania wyjazdu śródrocznego dzieci "Zielona Szkoła". W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wyłoniono wykonawcę: Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Słowiniec s.c. J. Huruk A. Dobrowolska Poddąbie ul. Promenada Słońca 24 76-270 Ustka Oferowana cena wykonania zamówienia: 800,00 zł brutto za uczestnika wyjazdu Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty w razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel 327870015

 

dodał: 25.11.2016 administrator

 

 

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów - "zielona szkoła" w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu informuje, że rozpoczyna postępowanie w sprawie zorganizowania wyjazdu śródrocznego dzieci "Zielona Szkoła"w terminie 25.05.2017 - 3.06.2017 r.
Poszukujemy wykonawcy dysponującego potencjałem dla zorganizowania wypoczynku dla około 120 osób obejmującego transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Postępowanie prowadzone będzie na zasadzie konkursu ofert wg zarządzenia nr 297 Prezydenta miasta Bytomia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.
Prosimy o przygotowanie i przesłanie ofert do dnia 23.11.2016
pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Zakątek 20 41-907 Bytom
lub na adres e-mail sp45bytom@interia.pl
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 24.11.2016 o godzinie 11.00
Bardzo mile widziane będzie dołączenie do ofert zdjęć i folderów, ewentualnie planu ośrodka.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel 327870015 lub 507121633 lub przez pocztę elektroniczną
Szczegóły dotyczące przygotowania oferty:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

dodał: 10.11.2016 administrator

 

 

Wykonanie instalacji CO

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu poszukuje wykonawcy instalacji CO w pomieszczeniu magazynowym. Zlecenie polega na wykonaniu instalacji, montażu grzejników typu C33 (w zależności od rozmiarów grzejników około 6 do 8 sztuk) oraz podłączenia do istniejącej instalacji CO oraz do istniejącego zdalnie sterowanego systemu pomieszczeniowego. Wykonawców zapraszamy do dokonania wyceny. Szczegóły oferty w załączniku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

dodał: 10.11.2016 administrator

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie wyjazdu śródrocznego uczniów - „zielona szkoła” w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu informuje, że zakończono postępowanie w sprawie zorganizowania wyjazdu śródrocznego dzieci "Zielona Szkoła".
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wyłoniono wykonawcę:
Ośrodek –Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Słowiniec s.c.
J. Huruk A. Dobrowolska
                          Poddąbie ul. Promenada Słońca 24
                            76-270 Ustka
Oferowana cena wykonania zamówienia : 1079,00 zł brutto za uczestnika wyjazdu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. Tel 327870015

 

dodał: 12.11.2015 administrator

 

 

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów - „zielona szkoła” w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu informuje, że rozpoczyna postępowanie w sprawie zorganizowania wyjazdu śródrocznego dzieci "Zielona Szkoła". Poszukujemy wykonawcy dysponującego potencjałem dla zorganizowania wypoczynku dla około 120 osób obejmującego transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Postępowanie prowadzone będzie na zasadzie konkursu ofert wg zarządzenia nr. 169 Prezydenta miasta Bytomia z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.
Prosimy o przygotowanie i przesłanie ofert do dnia 06.11.2015
pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Zakątek 20 41-907 Bytom
lub na adres e-mail sp45bytom@interia.pl
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 12.11.2015 o godzinie 10.00
Bardzo mile widziane będzie dołączenie do ofert zdjęć i folderów, ewentualnie planu ośrodka.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel 327870015 lub 507121633 lub przez pocztę elektroniczną
Szczegóły dotyczące przygotowania oferty:
Formularz ofertowy
Informacja o wymaganych zaświadczeniach i wypisach
Opis przedmiotu zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny ofert i kryteria oceny
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Wykaz osób i oświadczenie.
Wykaz wykonywanych usług.
Wzór umowy.

 

dodał: 25.10.2015 administrator


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk