Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

ŚWIETLICA SZKOLNA
o świetlicy | z życia świetlicy |
 

Witaj na stronie świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

 

 

Karta zgłoszeniowa do świetlicy
Regulamin świetlicy
Deklaracja obiady

świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od 6.4500 do 1630.


Zajmuje cztery sale, w tym dwie po generalnym remoncie, urządzone estetycznie, bezpiecznie i funkcjonalnie. Jedna z sal została dostosowana specjalnie do potrzeb sześcio- i siedmio-latków. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy przekroczyła 200. Stało się tak nie tylko dlatego, że wzrosło zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi ze względu na długi czas pracy rodziców, ale też na skutek dobrej opinii uczniów i rodziców o naszej pracy. Wzrastająca z roku na rok liczba dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe pozwala sądzić, że świetlica w dużym stopniu spełnia oczekiwania zarówno wychowanków jaki i rodziców.


Przy naszej świetlicy szkolnej znajduje się stołówka szkolna.


Jest to duże, funkcjonalne pomieszczenie, w którym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1130 do 14 00 wydawane są obiady. Posiłki dwudaniowe smaczne i urozmaicone.świetlica w naszej szkole obejmuje swoją opieką przede wszystkim uczniów klas I-III. Wychowawcy świetlicy posiadają wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, a tym samym odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim:

·      zapewnienie opieki uczniom, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu

·      stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania zadań domowych

Plan zajęć dnia
6.45-11.30
* Rozmowy z dziećmi,
* Przygotowanie dzieci do lekcji,
* Gry i zabawy świetlicowe,
* Przygotowanie materiałów, szablonów,na zajęcia,
* Dekorowanie sal świetlicowych zgodnie z porami roku,
świętami, i okolicznoœciami
11.30- 13.00
* Dyżur opiekuńczo- wychowawczy przy obiedzie,
higiena i kultura podczas spożywania posiłków,
* Zajęcia indywidualne według zainteresowań - zabawy tematyczne,
zabawy konstrukcyjne, gry edukacyjne, it.p
* Odrabianie zadań domowych
13.00-13.30
* Spotkania w kręgu świetlicy. Omawianie spraw bieżących i realizowanie tematyki tygodniowego planu pracy świetlicy na dany rok szkolny
13.30- 14.30
* Zajęcia i konkursy plastyczno-techniczne, umuzykalniająco-taneczne, czytelnicze, teatralne,
* Zajęcia ruchowe, zabawy ruchowe,gry sportowe z użyciem sprzętu sportowego rywalizacje sportowe, zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw
* Spacery po okolicy- obserwacje przyrody, poznawanie terenu
14.30-16.30
* Odrabianie zadań domowych,
* czytanie bajek i baśni,
* Oglądanie filmów dla dzieci,

 

W naszej świetlicy są prowadzone następujące zajęcia:

·      zajecia plastyczne-rozwijające umiejętności manualne i wyobrażnię dzieci

·      zajęcia czytelnicze-ćwiczące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze

·      zajęcia teatralno - kabaretowe ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu, wierszy, piosenki, kształcące ekspresję ruchową, ćwiczenia w pięknym wysławianiu się -

·      zajęcia sportowe zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów

·      zajęcia "Bezpiecznie przez caly rok"- propagujące wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w róznych sytuacjach(w szkole, w domu, na ulicy)

·      zajęcia eksperymentalne "Klub Młodego Odkrywcy"rozbudzające w uczniach zainteresowanie nauką i kulturą poprzez ukazywanie ich, jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań i doświadczeń.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształcenie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dużą rolę wychowawczą integrującą dzieci i nauczycieli odgrywają zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne np.:

punktor

WRZESIEŃ – sprzątanie świata

punktor

PAŹDZIERNIK – pasowanie na Świetlika

punktor

LISTOPAD - porządkowanie grobów, Zaduszki, Andrzejki

punktor

GRUDZIEŃ - Mikołajki, wspólne kolędowanie

punktor

STYCZEŃ - zabawa karnawałowa

punktor

LUTY - zimowe zabawy, Walentynki

punktor

MARZEC - Dzień Kobiet, powitanie wiosny,

punktor

KWIECIEŃ- spotkania wielkanocne, Dzień Ziemi

punktor

MAJ - Dzień Książki, Święto Teatru

punktor

CZERWIEC-Dzień Dziecka

W pracy z dziećmi staramy się rozwijać ich aktywność i zainteresowania także poprzez organizowanie konkursów quizów, związanych z głównymi tematami naszych zajęć w poszczególnych miesiącach. Dzieci biorą udział w konkursach pozaszkolnych miejskich i międzyświetlicowych.
Nasza Świetlica włącza się w różnorodne akcje oraz projekty szkolne: Śląska sieć szkół promujących zdrowie, "Sprzątanie świata","Stop pustym miskom pomagamy schroniskom", "Zbiórka dla Burka","Dzień życzliwości" Dni otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów, Dni Teatru, "Każdy pierwszak, jeśli chce może w teatrzyku grać, przedstawienie dać", "Nie pal przy mnie proszę", "Mądra szkoła czyta dzieciom", Szkolny jarmark Bożonarodzeniowy”.
Zapraszamy wszystkich do dalszej aktywności i współpracy.


KONKURSY
Dzieci korzystające z opieki świetlicowej systematycznie uczestniczą w konkursach
wrzesień 2014r. - konkurs ogólnopolski "Moje bezpieczne wakacje 2014"
konkurs międzyszkolny „ Turysto szanuj środowisko” miejsce drugie
konkurs międzyszkolny „Bytom przed wiekami i dziś”
PaŸdziernik 2014r-konkurs ogólnopolski "Barwy lasu"
Listopad 2014r - konkurs międzyświetlicowy "Przestrzenna wiewiórki"
Konkurs międzyświetlicowy – "pomysł na jesiennego jeża" GRUDZIEŃ – konkurs międzyświetlicowy "Zimowy świat"
III miejsce i wyrożnienie.

Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk