Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

ORGANIZACJE
PCK | TPD

             

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45

W BYTOMIU

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządową organizacją założoną w 1919 roku, działającą na rzecz dzieci i zajmującą się działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającym przy Szkole Podstawowej Nr 45 w BYTOMIU, której opiekunem jest mgr Beata Surowiec, jest udzielanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, rozbitych i zagrożonych patologią społeczną. Największą satysfakcją i nagrodą dla członków jest świadomość pomagania dzieciom, dostarczania im chwil radości i poczucia bezpieczeństwa.

 

Działalność swoją prowadzimy w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich, akcji charytatywnych oraz od sponsorów. Organizujemy zbiórki  zabawek, przyborów szkolnych i odzieży. Staraniem członków Szkolnego Koła TPD i PCK każdego roku kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły otrzymuje paczki świąteczne, które trafiają do rodzin najbardziej potrzebujących.

 

 W miarę możliwości dofinansowujemy bilety na  imprezy kulturalne, wycieczki dla dzieci, udzielamy pomocy w przypadkach losowych. Staramy się włączać w akcje organizowane przez Zarząd Miejski TPD.

 

 Nasza organizacja nie tylko pomaga finansowo i materialnie, ale również chroni praw dzieci, wspiera ich rozwój. Współpracujemy systematycznie z Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem PCK i pedagogiem szkolnym. Organizujemy imprezy, konkursy i akcje dla dzieci.

 

 

ostatnia aktualizacja 08.10.2008

dodał: opiekun TPD

 


Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk