Aktualności

 

 

OGŁOSZENIE II LO W BYTOMIU

 

 

Jeszcze kilka wolnych miejsc czeka w II Liceum na absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w klasach: z edukacją teatralną, ogólnych i dwujęzycznych (język angielski wiodący). Pamiętajcie, że warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej jest sprawdzian kompetencji językowych, który odbędzie się 31 lipca o godz. 10.00 w sali nr 16 (na parterze). Zapraszamy!

 

 

dodał: 23.07.2019 administrator

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2019

 

 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:
1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię - przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
6. Nie rozmawiaj z obcymi.
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
12. Nie wchodŸ do wody bez opieki osoby dorosłej.
13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
15. Zadbaj o właściwy ubiór - strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców - w nowych miejscach łatwo się zgubić.
20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.
źródło: kliknij tutaj

 

 

dodał: 20.06.2019 administrator

 

 

 

 

DZIEŃ DZIECKA

 

 

My dorośli życzymy Wam dzieciom
byście nigdy nie zatracili dziecka w sobie,
by każdy dzień był radosny i beztroski,
a Wasze problemy - zawsze się same rozwiązywały.

 

 

dodał: 01.06.2019 administrator

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 45 w Bytomiu ul. Zakątek 20 informuje, że w dniu 06 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców przyszłych pierwszoklasistów.

 

 

dodał: 17.04.2019 administrator

 

 

3 MAJA

 

 

"Polska" Ryszard Przymus
Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.

 

 

dodał: 3.05.2019 administrator

 

 

2 MAJA

 

 

Nowy dzień świąteczny mamy
Drugi maja -to Dzień Flagi.
Choć historia barw jest stara
to dopiero teraz flaga
doczekała takiej chwili,
w której ją radośniej czcimy.
"Święto Flagi" Zofia Tyszkiewicz

 

 

dodał: 2.05.2019 administrator

 

 

1 MAJA - ŚWIĘTO PRACY

 

 

Jak powiedział J.Conrad: "Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy." Międzynarodowe święto Pracy (ang. International Workers Day) lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to święto obchodzone corocznie 1 maja. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy. Bo pracowitość to bardzo pozytywna cecha i dlatego warta jest Święta.

 

 

dodał: 01.05.2019 administrator

 

 

WIELKANOC

 

 

Życzenia Radosnych świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych
życzą uczniowie, grono nauczycielskie oraz pracownicy administracji SP45 w Bytomiu

 

 

dodał:19.04.2019 administrator

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Szanowni Państwo!
Mija 11 dzień strajku. Spór zbiorowy trwa od kilku miesięcy. Wcześniejsze formy protestu dotyczące naszej grupy zawodowej, a przede wszystkim związane z obawami o reformę edukacji (dialog, listy, petycje, pikiety, demonstracje) nie przyniosły rezultatu. Skutkiem są niedopracowane, przeładowane podstawy programowe i wycieńczeni ich realizacją uczniowie. Nasz protest motywujemy troską o edukację, jednocześnie rozumiemy Wasz niepokój oraz dezorientację przedłużającym się brakiem porozumienia.
Uporządkujmy:
1. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o sporze zbiorowym, spór z pracodawcą może dotyczyć wyłącznie warunków pracy, płac, warunków socjalnych.
2. Postulaty nauczycieli naszej szkoły formułowane w proteście, bo zależy nam na zmianach w edukacji, które wpłyną bezpośrednio na jakość pracy z uczniami:
- zmiana podstaw programowych w oparciu o konsultacje społeczne ("odszczuplenie" podstawy, czyli ograniczenie zbędnych treści)
- ukierunkowanie treści w podstawach programowych na rozwój umiejętności z wykorzystaniem szeroko pojętej współpracy, co przygotuje uczniów do współczesnego rynku pracy
- zmniejszenie liczby uczniów w klasach do 18 (maksymalnie 20), w tym podział na grupy językowe i informatyczne
do 10 osób, co zindywidualizuje naukę, zorientuje na potrzeby każdego ucznia
- uregulowanie zasad pracy nauczyciela wspomagającego - jeden nauczyciel na jednego ucznia,
w tym umożliwienie uczniom z zespołem Aspergera pracy z nauczycielem wspierającym
- zwiększenie ilości etatów pedagogów i psychologów ( w związku z różnymi potrzebami uczniów)
- stworzenie sieci instytucji wspomagających w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dla uczniów i ich rodziców
- powołanie sieci instytucji wspierających nauczycieli
- zwiększenie ilości godzin na zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów
(w kl. SP min. 1 godzina na oddział), aby uczniowie mogli kształtować swoje predyspozycje w szkole
- likwidacja egzaminów – edukacja w szkole podstawowej pozbawiona presji wyników
- wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne, umożliwiające uczniom empiryczne poznawanie świata
- zmniejszenie biurokracji szkolnej – mniej "papierologii" = więcej czasu dla uczniów.
3. W dniu 18 kwietnia odbyła się kolejna tura negocjacji. Nie osiągnięto porozumienia. Oto propozycje obu stron:
Rząd zaproponował strajkującym nauczycielom zwiększenie pensum o 2 godziny i proporcjonalne podniesienie pensji zasadniczej o ok. 125 zł netto w przypadku nauczyciela dyplomowanego od września 2020 roku. Wniosek: cena 1 godziny pracy nauczyciela będzie wyceniona niżej niż obecnie. W ten sposób godzina pracy nauczyciela wyniesie 31,25 brutto, co daje na rękę niecałe 22 zł.
Nowa propozycja ZNP i FZZ złożona podczas rozmów 18 kwietnia to rozłożenie na raty 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku:
- 1.01: 5%
- 1.09: 9,6%
oraz
- 1.10: 5%
- 1.11: 5%
- 1.12: 5%
Rząd nie zareagował na ponowne propozycje związku pracodawców oraz propozycję udziału w rozmowach dwóch mediatorów.
4. W związku z brakiem porozumienia, mając zaufanie do organizatorów akcji protestacyjnej, kontynuujemy strajk do momentu uczciwego rozwiązania kryzysowej sytuacji, bo:
Chcemy wrócić do pracy!
Dzieci mają prawo do nauki!
Rodzice chcą przestać niepokoić się sytuacją!
5. 23 kwietnia zbiera się Prezydium Rady Dialogu Społecznego, aby poczynić ustalenia dotyczące obrad Edukacyjnego Okrągłego Stołu.
6. Premier RP na 26 kwietnia na godzinę 12.00 zaprasza na Stadion Narodowy na obrady Edukacyjnego Okrągłego Stołu w 4 obszarach: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY PROTESTUJĄ,
BO ZALEŻY IM NA ZMIANACH W EDUKACJI Nauczyciele

 

 

dodał: 18.04.2019 administrator

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Szanowni Państwo!
Minęły tegoroczne egzaminy gimnazjalistów i ósmoklasistów.
Gratuluję uczniom obu roczników oraz ich nauczycielom wytrwałej,
kilkuletniej pracy, podobnie jak rodzicom,
którzy są współtwórcami sukcesu dzieci.
Dyrekcja SP45 w Bytomiu

 

 

dodał: 17.04.2019 administrator

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Szanowni Państwo Rodzice / Opiekunowie prawni naszych uczniów.. Uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa – dla nas nauczycieli i Rodziców. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji. Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli i obsługi. W tym czasie w szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia dydaktyczne. Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie swoim dzieciom opieki. Ufamy, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.
Dyrektor Szkoły
Urszula Łazuka-Datko

 

 

dodał: 05.04.2019 administrator

 

 

NIE!błahostka

 

 

8 marca odbyło się spotkanie w ramach projektu "NIE!błahostka", którego hasło przewodnie brzmiało: "Mówię poprawnie - to dla mnie NIE!błahostka". Uczniowie klas 4-6 mieli okazję wzbogacić swoje słownictwo poprzez poznanie ciekawych wyrażeń i słów, które wyszły z użycia oraz dowiedzieć się o często popełnianych błędach językowych, których należy unikać. Efekty spotkania sprawdził krótki quiz, który poszedł im fenomenalnie(!). Nastepnie, aby utrwalić to, czego się nauczyli, uczniowie odgrywali scenki z nowo poznanymi słowami. Trochę nauki, trochę zabawy, czyli nauka przez zabawę! Przyswajanie wiedzy nie musi być trudne, a przywracanie do polszczyzny nieużywanych obecnie słów oraz posługiwanie się językiem polskim to NIE!błahostka!

 

 

dodał: 08.03.2019 administrator

 

 

KILOMETRY DOBRA

 

 

Szczegóły akcji - kliknij tutaj

 

 

dodał: 04.03.2019 administrator

 

 

GRYPA W NASZYM WOJEWÓDZTWIE

 

 

Informacja

 

 

dodał: 28.02.2019 administrator

 

 

DZIEŃ OTWARTY W SP45

 

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu, który odbędzie się 14 marca 2019 roku o godz.17.00 pod hasłem "Szkoła Moich Marzeń"
W programie:
- udział w zajęciach multimedialnych
- zwiedzanie szkoły pod opiekš nauczycieli
- kreatywne zajęcia plastyczne dla Małych Artystów
- zajęcia językowe Mały Poliglota (j.angielski i j.niemiecki)
- trening Małego Sportowca
- laboratorium Małego Einsteina
- występy Mam Talent

 

 

dodał: 26.02.2019 administrator

 

 

UDANYCH I BEZPIECZNYCH FERII

 

 

Wszystkim naszym uczniom życzymy udanych ferii. A jak je spędzić bezpiecznie? KLIKNIJ TUTAJ

 

 

dodał: 08.02.2019 administrator

 

 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY W CZASIE FERII

 

 

informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br. Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na postawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

 

 

dodał: 05.02.2019 administrator

 

 

JESTEŚCIE BEZBŁĘDNI! RODZINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

 

Już 7 lutego 2019r. (czwartek, godz. 17.00) w jadalni budynku A odbędzie się Konkurs, jakiego jeszcze nie było! Dyktando dla uczniów klas 4-8 pisane przy wsparciu członka rodziny, osoby towarzyszącej! Ty piszesz, myślisz, kombinujesz, a ktoś bliski po napisaniu tekstu pomaga, wspiera, sprawdza, konsultuje! Trzymajcie kciuki za ponad 100 uczestników!

 

 

dodał: 05.02.2019 administrator

 

 

PROJEKT "AKADEMICKIE LABORATORIUM INNOWACJI I KRETYWNOSCI"

 

 

Informacja o projekcie
Formularz zgłoszeniowy rodzic
Obowiązek informacyny rodzic
Formularz zgłoszeniowy
Obowiązek informacyny na etapie rekrutacji
Zgoda rodzica/opiekuna

 

 

dodał: 05.02.2019 administrator

 

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS "WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW"

 

 

Dziękujemy uczniom za udział w IV Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników". We wtorek 29.01.2019 został przeprowadzony przez naszą bibliotekę etap szkolny. Gratulujemy bardzo dobrych wyników. Najlepsze z nich uzyskały i tym samym zakwalifikowały się do etapu powiatowego, który odbędzie się 28.02.2019 r., następujące uczennice:
Ina Zakrzewska kl. IV c,
Karolina Burg kl. IV e,
Zuzanna Bryl kl. IV b,
Emilia Roszczypała kl. VII a,
Hanna Nawrot kl. V e
Bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki za nasze dziewczyny.
Życzymy powodzenia!

 

 

dodał: 01.02.2019 administrator

 

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

ZAPISY DO I KLASY od 11.03.19r. do 10.05.19r.
komunikat
wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 1
zgłoszenie dziecka do klasy 1 rejonowej

 

 

dodał: 30.01.2019 administrator

 

 

FERIE W MUZEUM-WARSZTATY DLA DZIECI

 

 

Lubicie podróżować? Poznawać nieznane kraje i przeżywać niezwykłe przygody? Otóż wyobraŸcie sobie, że zwierzęta również podróżują. Podróżowanie w świecie zwierząt to bardzo poważna sprawa. Często zdarza się, że zwierzęta muszą ruszyć przed siebie i zaczynają długą wędrówkę do nowych, nieznanych miejsc. Przykładem takiego zwierzęcia jest wilk o imieniu Alan. W 2009 roku rozpoczął swoją wędrówkę i w ciągu zaledwie kilku tygodni odwiedził cztery kraje i przebył 1500 kilometrów! Jeśli chcecie poznać trasę jego wędrówki, zagrajcie w naszą grę! Sami zobaczycie, jak długa była jego droga do nowego domu.
data: 12 lutego 2019 (wtorek), godz. 12.00
miejsce: Centrum Edukacji, pl. J. III Sobieskiego 2
prowadzi: Zuzanna Orzeł
wstęp: 10 zł
zapisy na zajęcia: 32 281 82 94, w. 127

 

 

dodał: 29.01.2019 administrator

 

 

LEKKI TORNISTER

 

 

Od stycznia na terenie województwa śląskiego rozpoczynają się działania edukacyjne, w zakresie profilaktyki wad postawy pod hasłem: "Lekki Tornister". Działania mają na celu: podniesienie poziomu wiedzy, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, konsekwentne zmieszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.

 

 

dodał: 25.01.2019 administrator

 

 

TEATROMANIA DLA NAJMŁODSZYCH 2019

 

 

Zapraszamy uzdolnione dzieciaki z przedszkola i szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli na VIII WOJEWÓDZKI KONKURS TEATRALNY "TEATROMANIA DLA NAJMŁODSZYCH 2019", który odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Bytomia oraz Opery Śląskiej. Przesłuchania odbędą się 26 MARCA 2019 roku o godz. 9.00 w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu "ROZBARK" w Bytomiu przy ul. Kilara 29. Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2019r.
regulamin

 

 

dodał: 25.01.2019 administrator

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

Miło nam poinformować, że nasza biblioteka wzbogaciła się o nowe zasoby książkowe zakupione przez Radę Rodziców. Są to lektury i książki popularno - naukowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Na ręce Rady Rodziców składamy serdeczne podziękowanie za wsparcie, propagowanie w naszej szkole czytelnictwa, wzbogacenie naszego księgozbioru oraz sprawienie wielu radości naszym czytelnikom.Dziękujemy!

 

 

dodał: 22.01.2019 administrator

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

 

Babciu i dziadku!
Wasz dom, to dom wróżki,
gdzie się spełniają marzenia,
to takie miejsce na Ziemi,
gdzie smutek w radość się zmienia.
Wszystkim babciom i dziadkom
z okazji ich święta
samych serdeczności i pociechy z wnuków
życzą uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i administracja szkoły

 
 

dodał:21.01.2019 administrator

 

 

WYNIKI KONKURSU INFORMATYCZNEGO

 

 

Wyniki konkursu informatycznego na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy I-III
I miejsce Piotr Zieliński klasa 2E
II miejsce Filip Skura klasa 2D
Klasy IV-VI
I miejsce Karolina Burg klasa 4E
Emilia Żak Klasa 4E
II miejsce Mateusz Gastoł klasa 4 E
III miejsce Kalina Bielawska Klasa 4A
Serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na poczštku stycznia 2019r.

 

 

dodał: 29.12.2018 administrator

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok - Dobrym Czasem".
(K. I. Gałczyński)
Ze szczerego serca w ten piękny czas,
gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas,
życzymy miłości, bez trosk i złości,
a w Nowym 2019 Roku
marzeń spełnienia i pomyślności -
uczniowie, nauczyciele i administracja SP45

 

 

dodał: 23.12.2018 administrator

 

 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

 

 


program imprezy
przedmioty na licytacje

 

 

dodał: 11.12.2018 administrator

 

 

WYNIKI KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

 

 

wyniki konkursu "Misiowa zakładka"

 

 

dodał: 9.12.2018 administrator

 

 

GÓRNICZE ŚWIĘTO

 

 

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku
Wielu pracuje dzielnych górników.
Ciężka to praca czarnego człowieka,
Dzwonią kilofy pot z czoła ścieka.
Gdy nam słoneczko zagląda do domu,
Górnik pracuje w kopalni zmęczony.
Za czarny węgiel i za sól białą
                                    Chwała górnikom dzielnym wytrwałym.

 

 

dodał: 4.12.2018 administrator

 

 

UWAGA REMONT!

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 w bytomiu informuje, że ze względu na prace remontowe od dnia 3.12.2018 r. (poniedziałek) zamknięte będzie wejœście główne do budynku oraz wejście do szatni od strony ul. zakątek. prosimy o korzystanie z wejœcia do szatni od strony parkingu. za utrudnienia przepraszamy.

 

 

dodał: 2.12.2018 administrator

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "IV Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania: "Co z tą mową - kiedy koniec, gdzie początek? - czyli poszczególne etapy rozwoju mowy dziecka". Zajęcia prowadzą logopedzi Poradni - Małgorzata Hylińska, Monika Cieślik. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych.

 

 

dodał: 2.12.2018 administrator

OGŁOSZENIE

 

 

Likwidacja klubu sportowego

 

 

dodał: 30.11.2018 administrator

 

 

KONKURS BIBLIOTECZNY "WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW"

 

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników". Konkurs składa się z czterech etapów: szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Biblioteka szkolna organizuje pierwszy etap konkursu. Chętne osoby powinny pobrać w bibliotece lub ze strony internetowej formularz zgłoszeniowy dla ucznia i wypełniony oddać do biblioteki. Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie kliknij tutaj
Proponowane ksiązki

 

 

dodał: 20.11.2018 administrator

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia biblioteka szkolna organizuje wystawkę "misiowych książeczek" oraz konkurs na "misiową zakładkę do książki". Prosimy o przynoszenie do biblioteki książek na wystawkę, związanych tematycznie z misiami. Trzeba je w środku podpisać, abyśmy wiedziały, komu książki mamy zwrócić po zakończeniu wystawki. Zakładki też trzeba podpisać i oddać do biblioteki do dnia końca listopada. Najładniejsze z nich, najbardziej pomysłowe zostaną nagrodzone. Wszystkie powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów, a nie przez rodziców, bo takie nie będą mogły wziąć udziału w konkursie. 26 listopada można ze sobą zabrać do szkoły pluszowe misie, przypiąć plakietki, założyć koszulki, biżuterię, ozdoby z misiami, jeśli takie macie. Wszystkich zapraszamy do świętowania i wspólnej zabawy.

 

 

dodał: 20.11.2018 administrator

 

 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA POLSKI

 

 

Jak zapewne pamiętacie, nasza szkoła przyłączyła się do akcji: "Złóż życzenia Polsce" z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wybraliśmy 6 tekstów, które zostały wyselekcjonowane spośród kilkudziesięciu pięknych, mądrych życzeń. Trafiły one do stacji TVN24, która zamknęła życzenia z całej Polski w kapsule czasu. Jej otwarcie nastąpi za 100 lat.
Gratulujemy zwyciężczyniom:
- Jagodzie Oleksy
- Karolinie Burg
- Paulinie Szwed
- Kamili Augustiniok
- Wiktorii Poziembie
- Julii Nerwińskiej
Zwycięskie życzenia zostały odczytane podczas uroczystej akademii 14 listopada.

 

 

dodał: 20.11.2018 administrator

 

 

"WIANEK PANI JESIENI"

 

 

Tegoroczna Pani Jesień zorganizowała sobie szkolny i miejski konkurs "WIANEK PANI JESIENI". Prace były pomysłowe i pani Jesień miała kłopot, które wianki chciałaby mieć.
I tak, decyzją pani Jesieni laureatami KONKURSU MIEJSKIEGO zostali:
w kategorii klas pierwszych:
1. Anastazja Mroncz SP 47
2. Amelia Szarek SP 44
3. Zofia Bawecka SP 45
Wyróżnienie: Hanna Stańczak SP 36
w kategorii klas drugich: 1. Karolina Rogowska SP 44
2. Arkadiusz Stasiak SP 3
3. Julia Laśkiewicz SP 4
Wyróżnienie: Jakub Bazylkiewicz SP 36, Marcel Szmelik SP3, Filip Skura SP 45
w kategorii klas trzecich:
1. Marta Wypukoł SP 45
Wyróżnienie: Sebastian Wieszołek SP 3
Laureatami SZKOLNEGO Konkursu zostali:
1. Franciszek Walera 1 a
2. Zuzanna Karmańska 1 b
3. Edyta Jastrzębska 2 a
4. Karolina Stasiak 2 a,5. Emilia Kaczmarek 2 b
6. Kinga GwóŸdŸ 2 d
Wszystkim gratulujemy kreatywności i zdolności manualnych

 

 

dodał: 20.11.2018 administrator

 

 

FESTIWAL "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

 

 

Za nami XIII edycja Festiwalu "Ocalić Od Zapomnienia", organizowanego przez MDK NR 1 w Piekarach śląskich. Głównym celem Festiwalu jest przypomnienie twórczości artystycznej nieżyjących wokalistów polskiej sceny muzycznej. Nasze solistki zaprezentowały się znakomicie.
I miejsce w kategorii klas IV-VI wyśpiewała MARTYNA PUKOCZ przygotowana przez M. Nowak.
Wyróżnienia w kategorii VII-VIII i gim. wyśpiewały przygotowane przez B. Orlińską: WIKTORIA PUKOCZ i EMILIA ROSZCZYPAŁA.

 

 

dodał: 13.11.2018 administrator

 

 

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

 

 

Na miejskich obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie zabrakło naszych uczniów. Podczas mszy św. w intencji naszej Ojczyzny śpiewała pani M. Nowak. Po zakończeniu mszy wychowankowie pani M. Nowak dali przepiękny i wzruszający koncert pieśni patriotycznych w którym wystąpili: Kamil Kukulski, Natalia Skrzypiec, Sara Zatorska i Kinga GwóŸdŸ.

 

 

dodał: 13.11.2018 administrator

 

 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie
Sto gwiazd zgaszonych nad polem stoi
Jak sto rycerzy w żelaznej zbroi.
Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie
Sto serc gorących tęsknotą płonie,
Sto serc gorących w piersi uderza
Jak duch w żelazne blachy pancerza.
Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie
Sto wichrów tętni przez puste błonie,
Sto wichrów tętni przez szlak stepowy,
Jak stu rumaków w złote podkowy.
A jak przeminie sto dni, sto nocy,
Wstaną rycerze w serc żywych mocy,
Wstaną rycerze, dosiędą konie,
Zapalą gwiazdy w złotej koronie.
        Maria Konopnicka - "Tam w moim kraju"

 

 

dodał: 9.11.2018 administrator

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "BIBLIOTECZNE DRZEWKO SZCZĘŚCIA"

 

 

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie oraz wykonanie pięknych prac. Staraliśmy się nagrodzić najlepsze z nich. Przyznaliśmy następujące miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I - III
I miejsce - Sara Zatorska kl. 2d
II miejsce - Jagoda Oleksy kl. 2c
III miejsce - Martyna Bambynek kl. 2f
- Filip Skura kl. 2d
klasy IV - VI I miejsce - Mateusz Malcher kl. 5d
II miejsce - Marta Steczko kl. 4c
- Michał Steczko kl. 4c
III miejsce - Karolina Burg kl. 4e
Wyróżnienia: - Natalia Skrzypiec kl. 1c
- Jakub Skrzypiec kl. 2a
- Paulina Kosicka kl. 2d
- Bartosz Murawski kl. 2e
- Paulina Gawliczek kl. 4e
- uczniowie kl. 2b - praca zbiorowa
O terminie rozdania nagród i dyplomów poinformujemy w późniejszym terminie.

 

 

dodał: 5.11.2018 administrator

 

 

ZŁÓŻ ŻYCZENIA POLSCE

 

 

Przypominamy, że jeszcze do jutra - wtorku 6 listopada - mamy czas na wzięcie udziału w akcji: "Złóż życzenia Polsce". Projekt organizowany jest z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zasady? Napisz życzenia zaczynające się od słów: Polsko, życzę Ci.... na kartce do pobrania: tu. Wrzuć kartkę do urny wystawionej przy portierni. Możesz też wysłać życzenia mailowo: tekstysp45@gmail.com. Uwaga! Akcja kierowana do dzieci i dorosłych! Zapraszamy!

 

 

dodał: 5.11.2018 administrator

 

 

UWAGA REMONT!

 

 

Informujemy,że w dniu 05 listopada 2018 r planowane jest rozpoczęcie remontu kanalizacji zewnętrznej i chodnika szkoły. W związku z tym udostępnione zostanie wejście do szatni od strony parkingu. W przypadku konieczności zamknięcia wejścia głównego prosimy o korzystanie z wejścia bocznego( od strony parkingu) Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, remont poprawi bezpieczeństwo i estetykę dojścia do szkoły!

 

 

dodał: 30.10.2018 administrator

 

 

WARSZTATY "FUSSBALL VERSTEHEN"

 

 

Klasy 8b oraz 8e miały okazję wziąć udział w warsztatach językowych o tematyce piłkarskiej. Warsztaty były nagrodą w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Instytut Goethego. Zajęcia przeprowadziła pani Małgorzata Bubik, która w ciekawy sposób połączyła zagadnienia piłkarskie z nauką języka niemieckiego.

 

 

dodał: 30.10.2018 administrator

 

 

VI WOJEWÓDZKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

 

30 października 2018roku, Szkoła Podstawowa nr 45 i Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu zorganizowały w Teatrze Rozbark VI Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości - pod patronatem Marszałka Województwa śląskiego i medialnym Życia Bytomskiego. W przesłuchaniach wzięło udział 72 uczniów m.in. z Bytomia, Chorzowa, Piekar śląskich, świętochłowic, Gliwic, Siemianowic śląskich, Rudy śląskiej, Bobrownik, Radzionkowa. Wokaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonywanych pieśni. Dziękujemy wszystkim opiekunom, rodzicom za udział i przygotowanie dzieci. Z tak licznej grupy jury wyłoniło następujących 18 laureatów: LISTA

 

 

dodał: 30.10.2018 administrator

 

 

LISTA PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH

 

 

lista przesłuchań konkursowych

 

 

dodał: 26.10.2018 administrator

 

 

"WZOROWA ŁAZIENKA"

 

 

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia galerii prac naszych uczniów oraz do głosowania na naszą szkołę w programie Wzorowa Łazienka głosuj tutaj Akcja skierowana jest do szkół podstawowych. Jej celem jest edukacja najmłodszych w zakresie higieny oraz przemienienie szkolnych toalet w miejsca przyjazne dzieciom. Niezmiennie od 4 lat, częścią inicjatywy jest ogólnopolski konkurs, w którym szkoły podstawowe mogą wygrać remont szkolnych toalet o wartości 30 tys. złotych. Na wyróżnione szkoły czeka 100 zestawów środków czystości, dzięki którym ich toalety będą mogły zabłysnąć przykładem.

 

 

dodał: 26.10.2018 administrator

 

 

PASOWANIE NA ŚWIETLIKA

 

 

W świetlicy 18.10.2018r był ważnym dniem dla wszystkich naszych pierwszaków. Wzięli oni udział w pasowaniu na "Świetlika". Zanim jednak otrzymali ten tytuł, obejrzeli przedstawienie "Gang słodziaków "( aktorzy z klas II). Następnie uczniowie klas I wzięli udział w quizie, który miał sprawdzić znajomość świetlicowych reguł i zasad. Na zakończenie złożyli uroczyste ślubowanie i zostali mianowano na "Świetlika".Gratulujemy.

 

 

dodał: 18.10.2018 administrator

 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasi utalentowani uczniowie zaprezentowali przepiękny koncert dla nauczycieli. Zwieńczeniem muzycznych popisów były życzenia i wspaniały tort od Rady Rodziców. A z okazji Dnia święta Edukacji Narodowej życzymy spokoju, zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy. Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była Ÿródłem osobistej satysfakcji.

 

 

dodał: 17.10.2018 administrator

 

 

AKCJA "SPORTOWY TALENT"

 

 

W ramach akcji "Sportowy Talent" zapraszamy na bezpłatne zajęcia karate w naszej szkole. Spotkanie informacyjne w najbliższą środę. 17 października o godz.16.30.Zapraszamy!

 

 

dodał: 16.10.2018 administrator

 

 

PODARUJ ZNICZ NA KRESY

 

 

Jeszcze tylko do 15 października trwa nasza akcja. Jak co roku zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w XII edycji akcji "Podaruj znicz na Kresy", w ramach której, zbieramy znicze będące wyrazem naszej pamięci o zmarłych Polakach na Kresach Wschodnich. Zebrane znicze przewiezione zostaną na ziemię lwowską, gdzie 1 listopada będą zapalone na opuszczonych grobach naszych Rodaków.

 

 

dodał: 12.10.2018 administrator

 

 

KONKURS BIBLIOTECZNY

 

 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie "Biblioteczne drzewko szczęścia". Należy na kolorowym liściu napisać życzenia dla biblioteki z okazji jej święta. Zostaną one zawieszone na drzewku, a wśród najlepszych, najbardziej pomysłowych i oryginalnych rozlosujemy drobne upominki. Podpisane prace prosimy przynosić do 22 października 2018 r. do biblioteki szkolnej.

 

 

dodał: 11.10.2018 administrator

 

 

"KAMPANIA BIAŁYCH SERC"

 

 

W dniach 12-21.10.2018 uczniowie naszej szkoły włączą się do obchodów Europejskiego Solidarnego Protestu Przeciwko Narkotykom "Kampanii Białych Serc". Kampania ma na celu propagowanie życia bez narkotyków. Kampania jest protestem przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych, poświęcona jest także pamięci ofiarom narkotyków. Charakterystycznym symbolem kampanii jest białe serduszko zawieszone w oknie. Czternasta edycja Kampanii Białych Serc, odbywa się pod hasłem "100% dla życia" i głównym przesłaniem tegorocznego solidarnego protestu przeciwko narkotykom i przemocy jest zwrócenie uwagi na zagrożenie jakim jest uzależnienie młodych ludzi od napojów energetycznych.

 

 

dodał: 11.10.2018 administrator

 

 

"LISTY DO PRZYSZŁOŚCI"

 

 

Wybraliśmy 5 listów, które mają szansę znaleŸć się wśród 100 tekstów zamkniętych w kapsule czasu! Konkurs "Listy do przyszłości" jest elementem projektu "Wawelska Kapsuła Czasu" z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę". Przedsięwzięcie realizują wspólnie Zamek Królewski na Wawelu oraz TAURON. Zwycięzcy etapu szkolnego, wybrani przez jury spośród 70 uczestników, to: Aleks Jurczyk, kl.5e, Ewa Broda, kl. 5c, Magdalena Lis, kl. 5b, Sara Zatorska, kl. 2d, Zofia Barczak, kl. 8e. Trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnym etapie!

 

 

dodał: 11.10.2018 administrator

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3, 4-6 i 7-8, a także klasy 3 gimnazjum na Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Kazdy może wziąć w nim udział - dopuszczamy zgłoszenia indywidualne! Szczegóły w regulaminie.

 

 

dodał: 11.10.2018 administrator

 

 

CZEśĆ BOHATEROM

 

 

74 lata temu zakończyło się Powstanie Warszawskie. 2 października jest Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. I My włączyliśmy się w kampanię BohaterON mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.

 

 

dodał: 2.10.2018 administrator

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

 

Z okazji Dnia Chłopaka wiele uśmiechów, a mało złości,
jak najmniej smutków, dużo radości,
długich wakacji i moc słodyczy
Tego wam drogie chłopaki życzy
damska część naszej szkoły...

 

 

dodał: 30.09.2018 administrator

 

 

OPERA ŚLĄSKA NOCĄ I OD KUCHNI?

 

 

Taką przygodę przeżyły uczennice klas 5e i 4e w 9. Noc Teatrów Metropolii. Czekało na nie mnóstwo atrakcji - przemiany w operowych bohaterów dzięki kostiumom, gra na unikatowych instrumentach, warsztaty kostiumologiczne, podglądanie krawców oraz charakteryzatorów, a także nauka emisji głosu, a nawet baletu. Poza niezapomnianymi wrażeniami, uczestniczki Nocy w Operze zabrały ze sobą samodzielnie wykonane w pracowni scenograficznej maski teatralne.

 

 

dodał: 30.09.2018 administrator

 

 

ETS 2018

 

 

Jak co roku wzięliśmy udział w Europejskim Dniu Sportu Szkolnego - inicjatywie Komisji Europejskiej skierowanej tylko do szkół, która ma za zadanie podniesienie statusu wychowania fizycznego i sportu w szkołach, stworzenie atmosfery zabawy i radości poprzez aktywność fizyczną dla młodych ludzi, propagowanie zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia przez cały okres nauki, zachęcanie do wybierania postaw włączających i rozwijania umiejętności społecznych wśród uczniów. My postawiliśmy na wspólny ruch w rytm muzyki. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w naszej szkolnej, tanecznej przerwie.

 

 

dodał: 30.09.2018 administrator

 

 

ZAPISY NA KARATE

 

 

Ostatnia szansa, żeby zapisać się na treningi karate tradycyjnego!
W bytomskim Klubie Karate Tradycyjnego MUKS Ippon rozpoczął się nabór do nowych sekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub działa od 25 lat i wychował wielu medalistów mistrzostw Polski, Europy i świata. Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate Tradycyjnego organizuje obozy, zawody, egzaminy i szkolenia. W Klubie ćwiczy kilkaset osób w wieku od 5 lat do seniorów. Jeśli chcesz poprawić swoją kondycję fizyczną, nauczyć się samoobrony, startować w zawodach, poznać nowych, fascynujących ludzi, ćwiczyć w grupie rówieśników to zapraszamy do najlepszego klubu na śląsku i jednego z najlepszych w Polsce. W tym roku od pazdziernika do grudnia będziemy prowadzić programy rodzina pro-active i aktywny senior 50+, polegające na darmowych zajęciach karate dla seniorów oraz rodziców wraz z dziećmi ćwiczącymi w naszym Klubie. Po więcej szczegółów zapraszamy na www.karatebytom.pl lub pod nr Tel: 601 463 560

 

 

dodał: 30.09.2018 administrator

 

 

ŚWIĘTO TABLICZKI MNOŻENIA

 

 

W ostatni piątek września obchodziliśmy VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Rozwiązywaliśmy zadania matematyczne doskonalące mnożenie, przepytywaliśmy się nawzajem, sprawdzaliśmy znajomość tabliczki mnożenia wśród dorosłych. Nasi młodsi koledzy sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia strzelając piłką do bramki. Warto znać tabliczkę mnożenia.

 

 

dodał: 27.09.2018 administrator

 

 

BEZPIECZNI PIERWSZOKLASIŚCI

 

 

27 września nasi pierwszoklasiści udali się do Opery Śląskiej na spektakl profilaktyczny "Znakopolis", w którym w rolę aktorów wcielili się uczniowie z Zespołu Szkół Admministracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu we współpracy z Komendą Miejską Policji. W sposób zabawny i przystępny zaprezentowano naszym najmłodszym uczniom reguły bezpiecznego zachowania się na drodze. Dodatkową atrakcją było wspólne zdjęcie ze Sznupkiem czyli maskotką policyjną. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz uczniów i szkoły.

 

 

dodał: 27.09.2018 administrator

 

 

ŻYWA LEKCJA MUZYKI

 

 

21 września uczniowie klas 1C i 1E wzięli udział w audycji muzycznej zorganizowanej przez muzyków z MDK nr 2 w Bytomiu. Podczas spotkania dzieci poznały instrumenty muzyczne, ich budowę, nazwy, sposób wydobycia dźwięku. Z wielkim skupieniem słuchały utworów muzycznych wykonanych na żywo. Była to rewelacyjna lekcja muzyki Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz uczniów i szkoły.

 

 

dodał: 21.09.2018 administrator

 

 

SPORT NA MEDAL

 

 

Wielkie Brawa dla wszystkich sportowców naszej szkoły. 21 września odebraliśmy dyplomy i puchary za zdobycie I i II miejsca w roku szkolnym 2017/2018 - po podsumowaniu punktów z zawodów w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży dla najbardziej usportowionej szkoły w Bytomiu. A już 1 października dziewczyny zostały wicemistrzyniami Bytomia w unihokeju. Brawo! Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz uczniów i szkoły.

 

 

dodał: 21.09.2018 administrator

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

Jak w każdej, demokratycznej wspólnocie naszych przedstawicieli wybieramy w wyborach. Do reprezentowania uczniów w budynku A wybrani zostali: szefowa SU - Kamila Augustiniok 6c, z-ca szefowej SU - Lena Łasocha 4c oraz Emilia Selega 5b. Natomiast w budynku B przewodniczącą szkoły na rok szkolny 2018/2019 została Agnieszka Urbańczyk. Jej zastępcą Wiktoria Wasilewska, a sekretarzem - Martyna Falitarczyk. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz uczniów i szkoły.

 

 

dodał: 21.09.2018 administrator

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

 

21- 23 Września to termin ogólnoświatowej akcji Sprzątanie świata. Hasło tegorocznej akcji brzmi: Akcja - segregacja! 2 x więcej, 2 razy czyściej.Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.

 

 

dodał: 21.09.2018 administrator

 

 

DZIEŃ KROPKI

 

 

W poniedziałek w szkole rządziła KROPKA! święto Kropki czyli święto kreatywności i odkrywania swoich talentów przypada 15 września, ale w naszej szkole bawiliśmy się z KROPKą w poniedziałek 17 września. Były zabawy ruchowe, twórczość artystyczna, czytanie i oglądanie przygód małej Vashti, która była dla nas inspiracją. Dziękujemy za tak aktywne uczestnictwo w naszych działaniach.

 

 

dodał: 17.09.2018 administrator

 

 

BROSZURA DLA RODZICÓW

 

 

Broszura dla rodziców

 

 

dodał: 08.09.2018 administrator

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami uczniów klas 1-8 13 września (czwartek) o godzinie 17.00 klasy 1-3 o 17.30, 3 klasa gimnazjum o 17.00.
Zebranie Rady Rodziców 17.09 o godz.18.00(jadalnia szkolna)

 

 

dodał: 08.09.2018 administrator

 

 

NAGRODY PREZYDENTA DLA "MŁODYCH TALENTÓW"

 

 

Z przyjemnością informujemy, że czworo uczniów naszej szkoły zostało laureatami nagród i stypendiów "Młode Talenty" Prezydenta Bytomia 2018r. Lista nagrodzonych: tutaj
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 3 września 2018r. o godz.16.00 w auli Państwowych Szkół Budownictwa-Zespołu Szkół przy ul.Powstańców śląskich 10 w Bytomiu. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

 

dodał:5.09.2018 administrator

 

 

BYTOMIANKA LATA 2018

 

 

Wielkie gratulacje dla pani Małgorzaty Nowak, która 29 sierpnia 2018r. z rąk kapituły Ligi Kobiet Nieobojętnych otrzymała tytuł - BYTOMIANKI LATA 2018 "Każdy ma coś, co może dać innym" - pani Małgorzata Nowak ma pasję, głos, wrażliwość i pozytywną energię, którą obdarza innych. Jesteśmy dumni, że tacy ludzie pracują w naszej szkole.

 

dodał:2.09.2018 administrator

 

 

 

 

PASOWANIE NA UCZNIA

 

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Bytomiu odbyła się w naszej szkole. Na uroczystość przybyli dostojni goœcie. Pierwszoklasistów - bohaterów dnia - przywitał Prezydent Miasta Bytomia Damian Bartyla, który wspólnie z dyrektor Urszulą Łazuką-Datko dokonał pasowania pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu. Zaproszeni goście przekazali wszystkim uczniom i rodzicom życzenia udanego roku szkolnego, a o oprawę artystyczną zadbali trzecioklasiści. Wszyscy pierwszoklasiści na zachętę otrzymali drobne upominki oraz odblaski, by byli dobrze widoczni w drodze do szkoły.

 

 

dodał: 2.09.2018 administrator

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
dla klas 1: godz.10.00 na dużej sali gimnastycznej (budynek A)
dla klas 2-6: godz.9.00 w klasach (budynek A)
dla klas: 7,8 oraz 3 gimnazjum godz.9.00 w klasach (budynek B)

 

dodał:23.08.2018 administrator

 

 

 

 

Archiwum aktualności 2007/2008

Archiwum aktualności 2008/2009

Archiwum aktualności 2009/2010

Archiwum aktualności 2010/2011

Archiwum aktualności 2011/2012

Archiwum aktualności 2012/2013

Archiwum aktualności 2013/2014

Archiwum aktualności 2014/2015

Archiwum aktualności 2016/2017

Archiwum aktualności 2017/2018