"Stroje mieszczan dobrze prezentowały się na naszych uczniach."

Nietypowa lekcja historii